Frivillighet

Her finner du informasjon om hvordan det er å være frivillig i Sjømannskirken, hva som forventes av de frivillige og hva du får tilbake

Ørnulf Steen, GeneralsekretærUten frivillighet er det ingen sjømannskirke. Vi er et stort fellesskap av ansatte, frivillige og brukere som gjennom samtaler og medvandring med mennesker vi møter er i arbeid for at mennesker skal mestre livet.

Her kan du finne mer informasjon om hvordan det er å være frivillig i Sjømannskirken, hva som forventes av de frivillige og hva du får tilbake. Er du interessert i å vite mer om Sjømannskirkens tanker om frivillighet klikk her.

Hva tilbyr vi?
9 gode fordeler med å være frivillig i Sjømannskirken

1: Meningsfylt tjeneste
Å være frivillig i Sjømannskirken er en tjeneste som gir mening. Du kan bety noe for andre, og utgjøre en forskjell!

2: Et behov
Uten frivillighet er det ingen Sjømannskirke! Vi tilbyr en tjeneste der det er behov for deg!

3: Fellesskap     
Vi tilbyr trygghet og tilhørighet i et godt medarbeiderfellesskap. Et berikende tros-fellesskap, og et sosialt nettverk. Et fellesskap der man bli sett!

4: Identitet og eierskap
I Sjømannskirken er frivillige og ansatte inkludert i et stort «Vi» og kan bidra til å gi flere mennesker mot til tro, håp og engasjement

5: Gode verdier 
Vi tilbyr Sjømannskirkens verdier, norsk kultur, tradisjon – og verdier.

6: Referanser 
Ved å være frivillig hos Sjømannskirken får du referanser til andre jobber og kan sette erfaringen på din CV.

7: Utvikling og utfoldelse        
Vi tilbyr en tjeneste som er til utvikling og berikelse for den enkelte. Vi vil å spørre hva du kan eller vil bidra med, og på den måten skape rom for initiativ, kreativitet og utfoldelse.

8: Lave terskler
Vi tilbyr en tjeneste med lave terskler der det kan være rom for alle. Alle frivillige medarbeidere skal med god samvittighet også få avslutte tjenesten sin.

9: Sjømannskirken - et hjem ute
Et hjem utenfor hjemmet! Kaffe og vafler! Gode samtaler! Mangfold av mennesker!

Hva forventer vi?

Lojalitet
Frivillige medarbeidere forventes å være lojale mot Sjømannskirkens visjon, hovedmål og verdier, og følge de etiske retningslinjene som er gitt.

Interessert i å bli frivillig?

Ta kontakt med din nærmeste sjømannskirke under for mer informasjon om hvordan akkurat DU kan bidra!

Del