Bli med å skape sjømannskirke der du er!

  • Du kan være med å informere og skape engasjement for sjømannskirken i din egen menighet.
  • Du kan stå på stand på ulike arenaer, studiesteder og messer.
  • Du kan være med å nå flere gjennom foreningsarbeid, basarer og innsamlinger. 
  • Du kan blir Sjømannskirkeambassadør
  • Du kan stille til valg som Regionsstyremedlem
  • Du kan være Juleutsending offshore (på plattform)
  • Du kan være med i foreninger/fellesskap
  • Du kan være med på festivaler/enkeltarrangement
  • Og helt konkret blant mange aktiviteter: Du kan fortsatt være med å strikke luer og votter til salg på sjømannskirker ute i verden!

Studenter
Studenter som er tilknyttet følgende studiesteder har en egen Sjømannskirke-studentforening: 
Menighetsfakultetet, NLA Høgskolen, VID Høyskolen

Se også informasjon om studentprestene i Sjømannskirken

Ta kontakt med en av oss i relasjonsteamet om du vil engasjere deg!

Del