Konfirmantleir i London og Hamburg

LEIR PÅ EN SJØMANNSKIRKE med Sjømannskirken som interessegruppe for konfirmantene eller leir for unge ledere eller andre grupper som er interessert i leir ved Sjømannskirken i London eller Sjømannskirken i Hamburg (Konfirmant i Norge med Sjømannskirken som tema)

Les mer om konfirmanter og leir

NETTKONFIRMANTer konfirmantundervisning på nett og et supplement til menighetens eget konfirmantopplegg.
Dette kan både brukes av menigheter med store eller små kull, der det er stor avstand mellom konfirmantene, og når det er
behov for tilpasset undervisning. 

Ta kontakt med Sjømannskirkens nettkonfirmantansvarlige:
Knut Erik Skarpaas
Rådgiver
Tlf: (+47) 936 97 054

E-post: nettkonfirmant@sjomannskirken.no

Last gjerne ned nettkonfirmantbrosjyren til Sjømannskirken

Del