Lokale treff og inspirasjonssamlinger

<
>

Fest på kjerka, samlinger og sangkveld 
Det avholdes typiske "fest på kjerka"- samlinger, sangkvelder, hyggetreff og andre lokale treff i samtlige regioner i Norge. Se  mer i kalenderen for å se hva du kan være med på.

Inspirasjonssamlinger og årsmøter
Hvert år arrangeres  inspirasjonssamlinger i alle regioner. Noen steder er det også årsmøte med valg av regionstyremedlemmer. 

Del