Sjømannskirkens arbeid i Norge

Vårt oppdrag

Å forankre Sjømannskirken i Norge gjennom kjennskap, engasjement, fellesskap, forbønn og innsamling.

Vår ambisjon

Å stadig utvikle det eksisterende arbeidet, og skape nye arenaer for hjertevarmt engasjement for Sjømannskirken i Norge, og å bevisstgjøre menighetene i Norge på at Sjømannskirken er en del av deres eget arbeid.