Foreningsmedlemskap og individuelt medlemskap

Medlemskap i Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
I de første årene etter oppstarten i 1864 ble Sjømannskirken finansiert av dyre medlemskap og gaver. Men det tok ikke lang tid før kvinneforeningene begynte å vokse, og på 1960- tallet stod foreningsmedlemmene for hele 80% av inntektene til organisasjonen. Etter hvert som det ble færre norske sjøfolk ble det også færre foreninger. I dag finnes det i underkant av 200 foreninger igjen. Les mer om Sjømannskirken som en frivillig, medlemsbasert og demokratisk organisasjon

Sjømannskirken har likevel klart og omstille seg og er ikke lenger en organisasjon for bare norske sjøfolk, men også for alle nordmenn i utlandet,  både turister, studenter, familier, fastboende og midlertidig fastboende
Nye oppgaver har også gitt nye inntektskilder:
- Inntekt over statsbudsjettet for mandatet som Norsk kirke i utlandet.
- Inntekter fra næringslivet gjennom beredskapssamarbeid.
- Fast givertjeneste og gaver.

Fra 2014 begynte Sjømannskirken å tilby individuelt medlemskap. Det vil si at du ikke trenger å være med i en forening for å være medlem i Sjømannskirken.
Et medlemskap i Sjømannskirken betyr derfor masse. Det at vi kan tilby individuelt medlemskap i dag er et resultat av det arbeidet som både frivillige i Norge og ute i verden, og ansatte har gjort for nordmenn i utlandet gjennom hele vår historie. Uten engasjementet fra foreningsmedlemmene hadde Sjømannskirken vært mindre rustet til omstilling og endring.

Har du hjerte for Sjømannskirken? - Bli medlem i dag!

Del