Hva får du som medlem i Sjømannskirken?

Nå kan du følge Sjømannskirken tett gjennom å være medlem i organisasjonen. Som medlem får du informasjon, invitasjon og innflytelse:

  • informasjon gjennom magasinet «Hjem» og medlemsbrev i posten eller på e-post. 
  • invitasjon på SMS/e-post til «Fest på kjerka», Sjømannskirkegudstjenester, andre lokale arrangement, turer, festivaler og messer i Norge der Sjømannskirken har stand.
  • innflytelse i organisasjonens veivalg gjennom stemmerett ved valg i den regionen du bor(valg av regionstyre og delegat til generalforsamling). Du kan også stille til valg om du ønsker det.

I tillegg får du:

Har du hjerte for Sjømannskirken? - Bli medlem i dag!

Sjømannskirken er en frivillig og selvstendig organisasjon der medlemskapet danner det demokratiske fundamentet. Å være medlem i Sjømannskirken er derfor viktig, og du får eierskap i organisasjonen!
Les mer her: www.sjomannskirken.no/om-oss/

Del