Spørsmål og svar om medlemskap

Hvorfor bli medlem?
Kanskje har du vært på en sjømannskirke ute i verden? Eller kjenner noen som har brukt oss og kanskje vært frivillig. Mange har kjente og kjære som bor eller arbeider utenlands enten som student, arbeidstaker, fastboende, langtidsturist eller pensjonist. Et medlemskap kan styrke relasjonen du har til Sjømannskirken og vi ønsker at det skal være lav terskel på å ta kontakt enten det er spørsmål før et utenlandsopphold og usikkerhet rundt oppstarten i nytt land for deg selv eller noen du er glad i. Sjømannskirken har engasjerte medarbeidere som vil bidra med støtte, omsorg og informasjon, i tillegg til å skape gode møteplasser i ukjent farvann. Vi i Norge kan være behjelpelig med å formidle kontakter rundt omkring i verden. Et medlemskap kan derfor styrke kontakten til Sjømannskirken. I tillegg til dette kan du være med på å bestemme organisasjonens veivalg gjennom valg i den regionen du bor. Les mer om Sjømannskirken som en selvstendig og frivillig organisasjon.
Er du medlem i Sjømannskirken er du en del av demokratiet i organisasjonen. Du kan være med på å velge regionstyremedlemmer og delegat til generalforsamlingen (øverste organ i Sjømannskirken). Gjennom medlemskapet ditt synliggjør du ditt engasjement for at Sjømannskirken fortsatt er en levende og lærende organisasjon, og en relevant bidragsyter for alle nordmenn i utlandet.

Hva kan jeg bidra med som medlem?
Som medlem har du forankret ditt engasjement til hva Sjømannskirken gjør og er. Kanskje har du egne erfaringer, eller familie og venner som bor i utlandet, og som gjør at du vil synliggjøre ditt engasjement. Som frivillig på stand, messer, i menigheter og på andre arenaer kan du bidra med å vise hva Sjømannskirken gjør rundt omkring i verden - i tillegg til å være en synlig del av et fellesskap med lav terskel og høyt under taket. 

Støtter jeg Sjømannskirken økonomisk ved å være medlem?
Nei. Men ditt engasjement gjennom medlemskapet ditt er vel så viktig som den økonomiske delen. Om du vil støtte Sjømannskirken økonomisk er du velkommen til å bli giver, enten fast hver måned eller ved å gi enkelt beløp. Her kan du bli giver eller gi en gave.

Se hvilke fordeler du får ved et medlemskap

Del