Spørsmål og svar om medlemskap

Hvorfor bli medlem i organisasjonen vår?
Kanskje har du vært på en sjømannskirke ute i verden? Eller kjenner noen som har brukt oss, eller kanskje vært frivillig? Mange har kjente og kjære som bor eller arbeider utenlands, enten som student, arbeidstaker, fastboende, langtidsturist eller pensjonist. Et medlemskap kan styrke relasjonen du har til Sjømannskirken og vi ønsker at det skal være lav terskel på å ta kontakt enten det er spørsmål før et utenlandsopphold og usikkerhet rundt oppstarten i nytt land for deg selv eller noen du er glad i. Sjømannskirken har engasjerte medarbeidere som vil bidra med støtte, omsorg og informasjon, i tillegg til å skape gode møteplasser i ukjent farvann. Vi iNorge kan være behjelpelig med å formidle kontakter rundt omkring i verden. 

Hva får jeg som medlem i organisasjonen?
- magasin "HJEM"
- medlemsbrev eller/og SMS og nyhetsbrev pr e-post 
- informasjon om turer og lokale arrangement
- mulighet til å engasjere deg i det frivillige arbeidet
- stemmerett ved valgi regionen der du bor (valg av regionstyre og delegat til generalforsamling)
- rabatt på overnatting på Sjømannskirken i New YorkDubaiog Costa del Sol

Medlemskapet i lys av Sjømannskirken som en frivillig, selvstendig og demokratisk organisasjon
Som medlem i Sjømannskirken kan du være med på å bestemme organisasjonens veivalg gjennom valg i den regionen du bor. Du er en del av demokratiet i organisasjonen og kan være med på å velge regionstyremedlemmer og delegat til generalforsamlingen (øverste organ i Sjømannskirken). Gjennom medlemskapet ditt synliggjør du ditt engasjement for at Sjømannskirken fortsatt skal være en levende og lærende organisasjon, og en relevant bidragsyter for alle nordmenn i utlandet. Les mer om Sjømannskirken som en selvstendig og frivillig organisasjon.

Jeg er allerede medlem i Sjømannskirken på en av kirkene ute i verden, kan jeg likevel være medlem i Sjømannskirken sentralt?
Ja! Det kan du. Dette medlemskapet er uproblematisk i forhold til engasjement og andre medlemskap ute på kirkene våre. Medlemskap i organisasjonen styrker forankringen Sjømannskirken har i Norge, der kjennskap, engasjement, felleskap, forbønn og innsamling er kjernen i Norgesarbeidet.

Kan jeg være medlem og ha adresse i utlandet?
Ja! Det kan du også, men uten stemmerett til valg av regionstyremedlemmer og delegater fra Norge til generalforsamlingen. Oppgi en norsk sekundær adresse (til familien for eksempel) og oppgi at du vil kommunisere med oss via e- post (medlemskap til NOK 150,- i året)   

Hva kan jeg bidra med som medlem?
Som medlem er du en del av grunnfjellet til Sjømannskirken som organisasjon. Kanskje har du egne erfaringer, eller familie og venner som bor i utlandet, og som gjør at du vil synliggjøre ditt engasjement. Som frivillig på stand, messer, i menigheter og på andre arenaer i Norge kan du bidra med å vise hva Sjømannskirken gjør rundt omkring i verden - i tillegg til å være en synlig del av et fellesskap med lav terskel og høyt under taket. 

Støtter jeg Sjømannskirken økonomisk ved å være medlem?
Nei. Men ditt engasjement gjennom medlemskapet ditt er vel så viktig som den økonomiske delen. Om du vil støtte Sjømannskirken økonomisk er du velkommen til å bli giver, enten fast hver måned eller ved å gi enkelt beløp. Her kan du bli giver eller gi en gave.


Sjømannskirken er en frivillig og selvstendig organisasjon der medlemskapet danner det demokratiske fundamentet. Å være medlem i Sjømannskirken er derfor viktig, og du får eierskap i organisasjonen!

Har du hjerte for Sjømannskirken? - Bli medlem i dag!

Del