Foreninger i Bjørgvin

Aasane Sifh-ene ULSET
Duen sjømannskirkeforening BERGEN
Feios sjømannskirkeforening FEIOS
Ferder Kvammen sjømannskirkeforening KVAMMEN
Kyrkjekrinsen misjonsforening FLAKTVEIT
Leivestad sjømannskirkforening SEIM
Ljosfakkel sjømannskirkeforening DAVIK
Nygård sjømannskirkeforening, Landkjenning LAKSEVÅG
Oldedalen sjømannskirkeforening OLDEDALEN
Rubbestadneset sjømannskirkeforening RUBBESTADNESET
Rød sjømannskirkeforening SVEIO
SifhGlimt sjømannskirkeforening 5254 SANDSLI
Sjøblomsten sjømannskirkeforening 5430 BREMNES
Sjøgutten sjømannskirkeforening ASKVOLL
Sjøstjerna sjømannskirkeforening MJØLKERÅEN
Skånevik jenteforening SKÅNEVIK
Snøklokken sjømannskirkeforening SVELGEN
Strandavåg kvinneforening HARDBAKKE
Sveio sjømannskirkekontakt SVEIO
SØNDRE MØLSTRE SJØM.MISJ.FRG. SVEIO
Sørstranda sjømannskirkeforening ETNE
Tonning sjømannskirkeforening STRYN

Del