Foreninger i Nidaros

Børsa sjømannskirkeforening BØRSA
De Eldres Hygge INDRE NÆRØY
Fyrlykten sjømannskirkeforening KOLVEREID
Førstereisgutten sjømannskirkeforening TRONDHEIM
Lademoen sjømannskirkeforening TRONDHEIM
Mellom bakkar og berg sjømannskirkefellesskap LØNSET
Sjøbygda sjømannskirkeforening VERDAL
Stjørdalsmåken sjømannskirkeforening STJØRDAL
Superbowl sjømannskirkegruppe VERDAL
Trondheim sjømannskirkefellesskap TRONDHEIM
Vestre Skage sjømannskirkeforening SKAGE I NAMDALEN
Ytterøy sjømannskirkeforening YTTERØY
Øvre Åsen kvinneforening ÅSEN

Del