Sjømannskirkeambassadør

Vil du være Sjømannskirkens kontaktperson i ditt lokalmiljø?

Hva er en Sjømannskirkeambassadør?
En Sjømannskirkeambassadør er Sjømannskirkens representant og kontaktperson ovenfor en eller flere menigheter, og/eller en eller flere foreninger lokalt hvor du bor.

Menighet:
Det viktigste Sjømannskirkeambassadøren gjør er å informere om Sjømannskirkens arbeid, og minne om våre tilbud og viktigheten av årlig takkeoffer. 
Forening: Sjømannskirkeambassadøren har jevnlig kontakt med foreningsleder, deler informasjon, formidler kontakt dersom de ønsker besøk på et foreningsmøte og oppmuntrer til videre innsats.
Ellers: Sjømannskirkeambassadøren søker å knytte kontakt med hjemvendte ansatte, frivillige og andre tilknyttet Sjømannskirken ute, og inviterer til engasjement og deltagelse i  Sjømannskirkens arbeid i området.

Et ansvar gitt av Den norske kirke. 
Kirkemøtet i 1989 ga Sjømannskirken -  norsk kirke i utlandet oppgaven å arbeide blant nordmenn som oppholder seg utenlands på vegne av Den norske kirke. Sjømannskirkens arbeid er derfor menighetens eget utenlandsarbeid. Vi håper det kan bli nære bånd mellom kirkene hjemme og kirkene ute, og at vi kan bli til gjensidig inspirasjon. Kirkemøtet 1989 anbefalte også alle landets menigheter å gi et årlig offer til Sjømannskirken. Dette er det ikke alle menigheter som kjenner til, og derfor trenger de jevnlige påminnelser om dette.

En organisasjon av frivillige
Sjømannskirken er en frivillig organisasjon. Ca. 40 % av inntektene er dekket av statsbudsjettet, resten må vi samle inn. Vi trenger å styrke engasjementet i Norge for Sjømannskirkens sak, og gjennom vervet som Sjømannskirkeambassadør vil du kunne bidra til at Sjømannskirkens arbeid blir kjent og anerkjent i norske menigheter. Sjømannskirkeambassadørene bestemmer selv hvilke menigheter eller foreninger man vil holde kontakt med

Hva vi kan tilby 
• Gratis medlemskap i Sjømannskirken i kontraktsperioden
• Jevnlig kontakt med Sjømannskirken sentralt
• Rabatt på tur med Sjømannskirken
• Dekning av utgifter i forbindelse med vervet

Noe for deg? 
Vi håper de nære båndene mellom menighetene og Sjømannskirken inspirerer deg, og at nettopp du kunne tenke deg å bli Sjømannskirkeambassadør i ditt nærområde!


Ta kontakt med Sjømannskirkens relasjonsteam:
E-post: norgesarbeidet@sjomannskirken.no 

Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen

Sentralbord: 55 55 22 55

Del