Foreninger og fellesskap

Sjømannskirken får fortsatt nye foreninger, grupper og fellesskap i Norge - og samtidig er det mange eldre foreninger som feirer store jubileum

Ny forening for Sjømannskirken i Haugaland 2017
- Arbeidet er forankret i Norge gjennom givertjeneste, forbønn og møtesteder.Sjømannskirkens strategi 2017-2020

Fra strategidokumentet 2017-2020:

- Arbeidet er forankret i Norge gjennom givertjeneste, forbønn og møtesteder.

Sjømannskirkens verdier er trygghet, tilhørighet og respekt.

Foreninger og fellesskap fortsatt er viktig for Sjømannskirken.

Dette fellesskapet gir nærhet til organisasjonen og opplevelse av tilhørighet - for dem som har hjerte for Sjømannskirkens arbeid og for dem som har kontakt med en sjømannskirke på sine reiser.

Sjømannskirken har omlag 250 foreninger og fellesskap.

Flere av disse har arbeidet for Sjømannskirken i mange år og har feiret både 50-, 75- og 100-årsjubileum. Noen er enda eldre. Fortsatt har mange av disse sine årlige basarer, får inn tusenvis av gode kroner og bidrar til å gjøre Sjømannskirkens virksomhet kjent i lokalmiljøet. 

Mange av foreningene som er kommet til de siste årene, er samtalegrupper som legger vekt på det nære og forpliktende fellesskapet. Andre er åpne fellesskap som tilbyr tilhørighet og samvær for Sjømannskirkens medlemmer - og andre som nyter godt av sjømannskirkenes tilbud ute. 

Felles for alle foreninger er at de gir tilhørighet og engasjement - og bidrar med forbønn og økonomisk støtte. Derfor kan alle som er med i en forening eller fellesskap tilknyttet Sjømannskirken være medlemmer i Sjømannskirken uten kostnad.

Foreningsaktiviteten er godkjent som kurs/samtalegruppe i K-stud.

Felles konto for offer og gaver: 8220.02.83240

Ulike fellesskapsformer i dag

Vi har fortsatt mange tradisjonelle foreninger som driver sitt arbeid med månedlige samvær der de leser fra Sjømannskirkens magasin HJEM eller har en gjest som forteller fra arbeidet ute og holder en andakt. Utlodning eller kollekt og et måltidsfellesskap hører til. Mange av disse er kvinneforeninger fortsatt. Noen forbereder årlig basar eller en større utlodning. Andre tar ansvar for kirkekaffe når det er takkoffer til Sjømannskirken. Kvinneforeningen Landkjenning i Bergen er et eksempel på dette. 
Les hva Terje Stenholt opplevde da han besøkte Spydeberg sjømannskirkeforening.

Foreningen Landkjenning i Bergen var 100 år i 2012

Landkjenning i Bergen var 100 år i 2012

Noen av de eldre foreningene har valgt nye møteformer. Den 70 år gamle foreningen Ulabrand i Hamar fikk mange nye medlemmer da de valgte formiddagsmøter i stedet for kveldssamling. Nå møtes rundt 30 personer andre mandag i måneden til åpent samvær på formiddagen i Storhamar kirke. Det blir annonsert i avisen en gjest med et tema hver gang. Fellesskap rundt småbord med vafler og rundstykker er en viktig del av møtet - i tillegg til kollekt og et ord for dagen tilslutt.

Ulabrand på Hamar 70 år i 2016

Ulabrand i Hamar var 70 år i 2016 og har åpne møter

Nye og utradisjonelle foreninger samles til fellesskap, info om Sjømannskirken og kollekt eller annen form for givertjeneste. Et eksempel på dette er Fotballgruppa på Nøtterøy, en gjeng mannfolk som samles for å se fotballkamp og gir inngangspengene som gave til Sjømannskirken. Fotballgruppa har vært på turer til bl.a. Stockholm, København og Hamburg - med både fotballkamp og besøk på Kjerka som viktig innhold.

Forballgruppa på Nøtterøy

Fotballgruppa på Nøtterøy ser fotball sammen

Fellesskap av medlemmer i et område - med kanskje noe sjeldnere møter - gir en enkel og hyggelig tilknytning til organisasjonen, fellesskap og tilhørighet. I Hamar region er det kommet flere slike fellesskap de siste årene, Valdres Sjømannskirkefellesskap, Hjemme borte sk-fellesskap i Ottestad, Himmel og Hav i Brumunddal... Flere av disse inviterer også til åpne samvær. Mellom bakkar og berg Sk-fellesskap i Oppdal er også et eksempel på dette. De samles en gang i året i Bakksetra sjømannskirke i Gjevilvassdalen.

Mellom bakkar og berg sk-fellesskapo

Mellom bakkar og berg sk-fellesskap i Oppdal gir fellesskap til sk-medlemmer

Del