Inspirasjonssamlinger i regionene

I løpet av et år arrangeres inspirasjonssamlinger i alle regioner. Noen steder er det også årsmøte med valg av regionstyremedlemmer

<
>

Her er oversikt over  inspirasjonssamlinger/årsmøter i regionene:


Oslo & Akershus region - ikke avklart tid og sted

Agder & Telemark region - ikke avklart tid og sted

Tunsberg region - ikke avklart tid og sted

Østfold region - ikke avklart tid og sted

Hamar region - ikke avklart tid og sted

Haugaland og Stavanger region - ikke avklart tid og sted

Nidaros region - ikke avklart tid og sted

Møre region - ikke avklart tid og sted

Nord-Hålogaland region - ikke avklart tid og sted

Sør-Hålogaland - ikke avklart tid og sted

Bjørgvin region - ikke avklart tid og sted

Del