Sjømannskirkens regionstyrer
Regionstyrene møtes 4-6 ganger i året og samtaler om arbeidet og planlegger arrangementer i sin region. Deres oppdrag er "å arbeide for å styrke interessen for Sjømannskirken". Regionstyrene består av engasjerte Sjømannskirkevenner, og betyr mye for arbeidet lokalt og regionalt.

Dette er regionstyrene i Norge:

Agder og Telemark region:
Jon Raustøl
Gunhild Nøkland
Målfrid Viksnes
Torgeir Rostad
Ragnhild Haanes
Ellen Sandvik (vara)
Svanhild Frøkedal (vara)

Fra staben: Håvard Sandvand Dahlen, 
hsd@sjomannskirken.no            

Stavanger og Haugaland region:
Øyvind Alsaker
Møyfrid Ferking Birkeland
Sissel Mjølhus Sveinsson
Maria Misje
Grethe Wesnes
Ruth Oddrun Gudmestad
Inger Elise Kolstø (vara)
Torfinn Roland (vara)

Fra staben: Eva Kristin Dale Wessman,
edw@sjomannskirken.no, 957 30 733.

Møre region:
Peder Nedrelid (leder)
Per Arne Gausdal
Margot Berit Røren
Lars-Ove Skaret
Jenny Kolflåth
Marit Inger Nordhaug (vara)

Fra staben: Ole Jakob Risnes,
ojr@sjomannskirken.no, tlf 913 15 956

Nidaros region:
Marte Solbakken Leberg (leder)
Karon Josefine Teige Wanvik (nestleder)
Mildrid Haugdal (sekretær)
Tore Bandlien
Inger Synnøve Forsmark
Roger Ivar Knotten (vara)
Anne Berit Gustad (vara)

Fra staben: Ole Jakob Risnes,
ojr@sjomannskirken.no, tlf 913 15 956  

Sør-Hålogaland region:
Frode Wigum (leder)
Marit Hermstad
Roar Herlof Storjord
Gunnar Bråthen(vara)

Fra staben: Vigdis Alte,
val@sjomannskirken.no, tlf 55 55 22 37 

Nord-Hålogaland region:
Lillian Bernes Hay
Elin Sissel Jakobsen
Jorunn Reinsnos
Randi Eriksen
Kjellaug Wallmark Leandersen
Thor Wallmark (vara)

Fra staben: Vigdis Alte,
val@sjomannskirken.no, tlf 55 55 22 37  

Bjørgvin region:
Odd Dyvik
Møyfrid Seglem
Inger Fosse
Lene Iversen
Bjørn Nygård
Bjørg Marit Turøy (1.vara)
Kari Wolff Berge(2.vara)

Fra staben: Vigdis Alte,
val@sjomannskirken.no, tlf 55 55 22 37 

Hamar region (Hedmark og Oppland):
Jorid Sønstegaard
Arne Svilosen
Per Erik Stave Engdal
Svanhild Grimsbø
Solveig Kjos
Johannes Fjellseth
Roger Willard
Reidar Berge 

Fra staben: Håvard Sandvand Dahlen,
hsd@sjomannskirken.no  

Oslo og Akershus region:
Steinar Ørum
Thorbjørn Laundal
Elisabeth R-C Eng
Pål Kristian Balstad
Kari Drangsholt 
Ruth Ingeborg Sveinsdotter
Thina Amalie Biørn Michelet-Rosø (vara)
Marianne Linkjendal (vara)
Jon Olav Berg Hjelde (vara)

Fra staben: Knut Erik Skarpaas,
kes@sjomannskirken.no, tlf 936 97 054

Østfold region:
Kari Ø. Danielsen (leder)
Kristin Winlund (nestleder)
Per-Kristian Gundrosen (sekretær)
Edith Mysen
Mare Rise Nøstdal
Aksel Johan Bjerke (vara)
Ragnhild Nordengen (vara)
Gaute Hetland (vara)

Fra staben: Knut Erik Skarpaas,
kes@sjomannskirken.no, tlf 936 97 054

Tunsberg region (Buskerud og Vestfold):
Sissel Tindeland
Hallgeir Mythe
David Gjerp
Harald Sandvik
Britt Flaatten
Margrete S. Moe
Jens Bjørnsgård
Grethe Nestegard (vara)
Aage Norman Eilertsen (vara)
Elin Moskvil (vara)
Elin M. Fortuck (vara)

Fra staben: Knut Erik Skarpaas,
kes@sjomannskirken.no, tlf 936 97 054