Årsmeldinger og valgresultater for regionene i Norge 2020

Her finner du en oversikt over resultatene i din region og årsmeldinger

Valgresultater 2020

Her følger oversikten over resultatene fra valgene i regionene som ble avholdt våren 2020. På grunn av koronasituasjon har ingen av årsmøtene blitt gjennomført med samlinger, så valgene er holdt digitalt via Min Side og det har vært anledning til å stemme via post. De nye regionstyrene har ennå ikke konstituert seg, tidspunkt for det konstituerende møtet har blitt noe forsinket p.g.a. koronasituasjonen.. Generalforsamlingen skulle holdes i Bergen 19. - 21. juni 2020 men er nå utsatt til 13.-16.august 2021

Det er 25 delegater til generalforsamlingen fra arbeidet i Norge. 14 av disse er direktevalgte der det er en delegat fra hver region i tillegg til en ekstra delegat fra hver av de tre største regionene. I tillegg er det en representant fra de 11 regionstyrene.

Kandidatene er ført opp etter antall stemmer de fikk, og her er oversikten over de nye regionstyrene og delegatene som er direktevalgte til generalforsamlingen.

Klikk på en region for å se resultatene og for å lese årsmeldingene:

Agder og Telemark

Bjørgvin

Hamar

Møre

Nidaros

Nord - Hålogaland

Oslo & Akershus

Stavanger og Haugaland

Sør - Hålogaland

Tunsberg

Østfold

ÅRSMELDING FOR SJØMANNSKIRKEN 2020

En videohilsen fra generalsekretær Jeffrey Huseby

Del