Samarbeid med K-stud

læring for troen og livet!

Sjømannskirken er medlem av K-stud eller Kristelig studieforbund. K-stud er et offentlig godkjent studieforbund som har som mål å styrke voksenopplæringen i kristne trossamfunn og organisasjoner. De forvalter statsstøtte til medlemsorganisasjonenes kurs og studiegrupper, og er en pådriver for gode læringsarenaer og pedagogiske opplegg. K-stud sin visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. De ønsker også å fremme og styrke livslang læring i medlemsorganisasjonenes menigheter, organisasjoner og institusjoner. De vil gjennom sitt arbeid bidra til å gi alle mennesker lik adgang til kunnskap og kompetanse. Medlemskapet i K-stud gir Sjømannskirken mulighet til hvert år å søke om tilskudd til relevante kurs, studiegrupper og annen organisert opplæring.

Del