Sjømannskirken i din menighet

Se hva vi kan samarbeide om!

Last ned brosjyre her

GUDSTJENESTESAMARBEID:
«Sjømannskirkegudstjeneste» med bidrag i gudstjenesten
eller kirkekaffen. Vi kan også tilby opplegg for markering av
«Sjømannskirkens dag» 31. august.
Utsendelsesgudstjenester for nye medarbeidere i
Sjømannskirken.

NETTKONFIRMANT.NO er konfirmantundervisning på nett.
Dette kan både brukes av menigheter med store eller små kull,
der det er stor avstand mellom konfirmantene, og når det er
behov for tilpasset undervisning. Last ned nettkonfirmantbrosjyre

LEIR PÅ EN SJØMANNSKIRKE med Sjømannskirken som
interessegruppe for konfirmantene eller leir for unge
ledere eller andre grupper som er interessert i leir ved en
sjømannskirke i Europa. Les mer om konfirmanter og leir

DETTE KAN VI TILBY DERES MENIGHET
TRYGGHET om at vi er tilstede for menighetens medlemmer når
de er i utlandet.

FOREDRAG fra virksomheten vår. Vi er gjerne med på
menighetsarrangement, og vi tilpasser opplegget etter
deres behov og ønsker.

ARTIKLER om vårt arbeid til menighetsbladet, gjerne fra
medarbeidere som kommer fra deres område.

TURER til en sjømannskirke.

OPPLEGG FOR MENIGHETENS MEDARBEIDERE er vi gjerne med og
legger til rette for. Enten det er turer til en sjømannskirke, temakveld, kurs eller
informasjon om Sjømannskirkens beredskapstjenester.

HVA ØNSKER VI FRA DERE?
Hjelp til å gjøre menigheten OPPMERKSOM på vår virksomhet som
en frivillig organisasjon med en medlemsordning og givertjeneste

Forbønn for arbeidet og at menigheten følger opp Kirkemøtets anbefaling om et årlig TAKKOFFER til Sjømannskirken - kirkens eget utenlands arbeid


NYTTIGE LENKER:

Nettkirken
Beredskapstelefon for nordmenn i utlandet
Medlemskap i Sjømannskirken
Frivillig i Sjømannskirken

Ta kontakt for å knytte din menighet tettere Sjømannskirken.

TAKK for samarbeidet, håper dere vil være med
videre.

Del