Regionarbeid

02.12.2021 03:09:33
02.12.2021 03:09:33
16.06.2020 12:53

Regionstyrene i Norge

Sjømannskirken har 11 regionstyrer i Norge

17.06.2020 12:17

Håndbok for regionstyrene

En ressursbok for regionstyrene i Sjømannskirkens arbeid i Norge

16.06.2020 11:04

Årsmeldinger og valgresultat i regionene i Norge

Her finner du en oversikt over resultatene i din region og årsmeldinger

08.06.2021 12:05

Protokoller fra årsmøtene i 2021

Oppdater deg på siste nytt!

I kalenderen vår kan du se hva som skjer og under aktiviteter kan du lese mer om hva Sjømannskirken gjør i Norge

Del