Annette Tronsen Spilling

Besøker offshoreflåten, hovedsaklig i Norge.

Jeg besøker offshoreflåten, hovedsaklig i Norge.

Ta gjerne kontakt på ats@sjomannskirken.no.

Del