Ole Dagfinn Sky

Besøker offshoreflåten, hovedsaklig i Norge.

Ole Dagfinn Sky besøker offshoreflåten, hovedsaklig i Norge. Ved behov og anledning følger han også opp fartøy utenfor landet.

ods@sjomannskirken.no

+4797524831

Del