Sjømannsprester offshore

Sjømannskirkens offshoregruppe besøker plattformer, supplyskip og drar også på hjemmebesøk. Vi arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier.

Hvem er vi?

 • Sjømannskirken har sju sjømannsprester – offshore som dekker plattformene på norsk sokkel.

 • I tillegg har tre medarbeidere, sjømannsprester – offshore supply, ansvar for supplyflåten.

Hva gjør vi?

 • Vi tilbyr familierådgivning, sjelesorg, stressmestring, konflikthåndtering og debriefing etter ulike hendelser. De har alle spesialkompetanse innenfor beredskap og krisehåndtering.

 • Plattformene besøkes vanligvis fire-fem ganger årlig.

 • Offshoregruppen organiserer og holder julegudstjenester på mange av Nordsjøens oljeinstallasjoner. 

 • Sjømannskirkens offshoregruppe er en del av oljeselskapene og rederienes beredskap.
  På plattformene er sjømannsprestene med i det forebyggende arbeidet. Vi snakker med folk om det som opptar dem og fokuserer på mellommenneskelige spørsmål som arbeidsmiljø og stressmestring.

 • Vi er med i oppfølgingen av ulykker og andre dramatiske hendelser - gjennom samtaler med enkeltpersoner eller psykologisk debriefing. Noen ganger skjer samtalene offshore, andre ganger onshore.

  I forbindelse med et dødsfall holder vi ofte minnestund. Vi er med på en samling for familien eller reiser ut på plattformen til kollegene. Det hender også vi deltar i begravelsen etter ønske.

Arbeidet foregår i samarbeid med Norsk Olje og Gass.

Les mer om Sjømannskirkens beredskapsarbeid.

Sjømannspresten – offshore ønsker å være til stede i offshorearbeidernes hverdag. Vi besøker ansatte på plattformene og er ellers å treffe på e-post eller mobil. Vi har taushetsplikt og lang erfaring i å samtale med andre mennesker.

Kontakt oss

12.05.2016 12:42

Annstein Lothe

Annstein besøker: Sleipner A og B, Draupner, Gudrun, Gina Krogh og Brage.

12.05.2016 12:22

Annette Tronsen Spilling

Annette besøker: Heidrun, Kristin, Balder, Ringhorne, Jotun A, Ivar Aasen, Alvheim FPSO og Gjøa.

29.05.2017 10:08

Cato Thunes

Cato besøker Gullfaks A, B og C, Veslefrikk, Norne, Heimdal, Aasta Hansteen og Skarv.

12.05.2016 12:51

Berit Bjørnerud

Berit besøker: Statfjord A, B og C, Troll A, B og C, Oseberg Øst, Oseberg Sør og Draugen.

13.09.2017 10:55

Gunnar Mathisen

Gunnar besøker: Ekofisk Kompleks. Ekofisk Kilo. Tor. Eldfisk Kompleks, Eldfisk B, Goliat og Edvard Grieg.

12.05.2016 12:57

Tim Georg Engelsvold

Tim Georg besøker: Johan Sverdrup, Snorre A, Snorre B, Visund, Valhall, Ula, Gyda og Martin Linge.

12.05.2016 12:47

Hans Jørgen Svartvasmo

Hans Jørgen besøker: Oseberg Feltsenter, Oseberg C, Grane, Njord, Kvitebjørn, Valemon, Åsgard A og B.

01.02.2017 11:34

Frank Torbjørn Skofteland

Frank Torbjørn Skofteland besøker offshoreflåten, hovedsaklig i Norge.

12.05.2016 12:54

Ole Dagfinn Sky

Ole Dagfinn Sky besøker offshoreflåten, hovedsaklig i Norge.

12.05.2016 12:53

Morten Høst

Morten Høst besøker offshoreflåten, hovedsaklig i Norge.

Del