Berit Bjørnerud

Berit besøker: Statfjord A, B og C, Troll A, B og C, Oseberg Øst og Oseberg Sør.

Berit besøker:

Statoil
Statfjord A, B og C.
Troll A, B og C.
Oseberg Øst. Oseberg Sør.

Del