Ole Dagfinn Sky

Ole Dagfinn Sky besøker offshoreflåten, hovedsaklig i Norge.

Ole Dagfinn Sky besøker offshoreflåten, hovedsaklig i Norge. Ved behov og anledning følger han også opp fartøy utenfor landet.

Del