Sjømannsprester offshore

Besøker plattformer, supplyskip og drar også på hjemmebesøk. Vi arbeider blant ansatte i oljesektoren og deres familier.

Hvem er vi?

  • Sjømannskirken har sju sjømannsprester – offshore som dekker plattformene på norsk sokkel.

Hva gjør vi?

  • Vi tilbyr familierådgivning, sjelesorg, stressmestring, konflikthåndtering og debriefing etter ulike hendelser. De har alle spesialkompetanse innenfor beredskap og krisehåndtering.

  • Plattformene besøkes vanligvis fire-fem ganger årlig.

  • Offshoregruppen organiserer og holder julegudstjenester på mange av Nordsjøens oljeinstallasjoner. 

  • Sjømannskirkens offshoregruppe er en del av operatørselskapenes beredskap.
    På plattformene er sjømannsprestene med i det forebyggende arbeidet. Vi snakker med folk om det som opptar dem og fokuserer på mellommenneskelige spørsmål som arbeidsmiljø og stressmestring.

  • Vi er med i oppfølgingen av ulykker og andre dramatiske hendelser - gjennom samtaler med enkeltpersoner eller psykologisk debriefing. Noen ganger skjer samtalene offshore, andre ganger onshore.

    I forbindelse med et dødsfall holder vi ofte minnestund. Vi er med på en samling for familien eller reiser ut på plattformen til kollegene. Det hender også vi deltar i begravelsen etter ønske.

Arbeidet foregår i samarbeid med Norsk Olje og Gass.

Les mer om Sjømannskirkens beredskapsarbeid.

Sjømannspresten – offshore ønsker å være til stede i offshorearbeidernes hverdag. Vi besøker ansatte på plattformene og er ellers å treffe på e-post eller mobil. Vi har taushetsplikt og lang erfaring i å samtale med andre mennesker.

Kontakt oss

12.05.2016 12:42

Annstein Lothe

Annstein besøker: Sleipner A og B, Draupner, Gudrun, Gina Krog og Brage.

12.05.2016 12:22

Gisle Meling

Gisle besøker: Heidrun, Kristin, Balder, Ringhorne, Jotun A, Ivar Aasen, Alvheim FPSO og Gjøa.

29.05.2017 10:08

Cato Thunes

Cato besøker Gullfaks A, B og C, Veslefrikk, Norne, Heimdal, Aasta Hansteen og Skarv.

12.05.2016 12:51

Berit Bjørnerud

Berit besøker: Statfjord A, B og C, Troll A, B og C, Oseberg Øst, Oseberg Sør og Draugen.

13.09.2017 10:55

Gunnar Mathisen

Gunnar besøker: Ekofisk Kompleks, Ekofisk Kilo, Tor, Eldfisk Kompleks, Eldfisk B, Goliat, Edvard Grieg og West Linus.

12.05.2016 12:57

Tim Georg Engelsvold

Tim Georg besøker: Johan Sverdrup, Snorre A, Snorre B, Valhall, Ula, Gyda og Martin Linge.

12.05.2016 12:47

Hans Jørgen Svartvasmo

Hans Jørgen besøker: Oseberg Feltsenter, Oseberg C, Grane, Njord, Kvitebjørn, Valemon, Visund, Åsgard A og B.

Del