Annstein Lothe

Annstein besøker: Sleipner A og B, Draupner, Gudrun, Gina Krog og Brage.

Annstein besøker:

Equinor: Sleipner A og B, Draupner,  Gudrun, Gina Krog
Wintershall: Brage

I tillegg er han koordinator for offshoregruppen.

Del