Gunnar Mathisen

Gunnar besøker: Ekofisk Kompleks. Ekofisk Kilo. Tor. Eldfisk Kompleks, Eldfisk B, Goliat og Edvard Grieg.

Gunnar besøker:

ConocoPhillips: Ekofisk Kompleks. Ekofisk Kilo. Tor. Eldfisk A og B. B-11.
Eni:   Goliat
Lundin: Edvard Grieg

Del