Gunnar Mathisen

Gunnar besøker: Ekofisk Kompleks, Ekofisk Kilo, Tor, Eldfisk Kompleks, Eldfisk B, Goliat, Edvard Grieg og West Linus.

Gunnar besøker:

ConocoPhillips: West Linus, Ekofisk Kompleks, Ekofisk Kilo, Tor, Eldfisk A og B. B-11.
Eni:   Goliat
Lundin: Edvard Grieg

Del