Skipsbesøk

Sjømannskirken er årlig på rundt 2400 skipsbesøk verden over.

I 2016 ble det gjort 2387 skipsbesøk.Dette årest var det ansatte og frivillige i Aberdeen, Rotterdam, Houston, Rio de Janeiroog sjømannsprester offshore som besøkte flest sjøfolk. Noen skipsbesøk blir korte, andre lengre. Sjømannskirken er imidlertid opptatt av at vi, midt i en hektisk havn, alltid skal være til stede for sjøfolkene på en god måte. Skipsbesøk er en prioritert oppgave og utgjør en vesentlig del av Sjømannskirkens arbeid.

Offshoregruppen besøker både plattformer og supplyskip. Vi har også prestetjeneste i Color Line. Selskapet har seks skip som opererer fire internasjonale fergelinjer mellom sju havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Ansvarlig sjømannsprest for Color Line er Morten Høst. Dennis Larsen har ansvaret for Color Magic.

Del