Bli frivillig

Sjømannskirken trenger frivillige i lokalmiljøet. Les mer hvordan du kan bidra.

Vi trenger frivillige til å informere og skape engasjement for sjømannskirken i sine egne menigheter og regioner.
Vi trenger frivillige til å stå på stand på ulike arenaer, studiesteder og messer.
Vi trenger frivillige til å nå flere gjennom foreningsarbeid, basarer og innsamlinger.

Det skapes rom for at frivillige medarbeidere kan utfolde seg gjennom eget initiativ og egen kreativitet.

I Norge er det ulike verv man kan ha som frivillig, blant annet
Sjømannskirkeambassadør (tidl. Prostikontakt)
Regionsstyremedlem
Juleutsending offshore
Frivillig i foreninger/fellesskap
Frivillig på festivaler/enkeltarrangement

Student? Bli med i studentarbeidet:

Sjømannskirken Student Bergen

Ta kontakt med relasjonsteamet om du kan tenke deg et frivillighetsverv, og vi vil sette deg i kontakt med aktuelle kontaktpersoner.
norgesarbeidet@sjomannskirken.no

Del