Bli sjømannskirke-ambassadør

Vil du bli kontaktperson for Sjømannskirken i ditt lokalsamfunn? Les mer her.

Hva er en sjømannskirkeambassadør?

En Sjømannskirkeambassadør (SKA) er med å forankre Sjømannskirkens arbeid i lokale menigheter og foreninger i Norge.


Arbeidsoppgaver
Det viktigste SKA gjør er å informere om Sjømannskirkens arbeid i utvalgte menigheter, og minne disse om våre tilbud og viktigheten av årlig offer til Sjømannskirken.
Sjømannskirkeambassadøren vil også være Sjømannskirkens kontakt inn mot enkelte foreninger, og man vil søke å knytte hjemvendte ansatte, frivillige og brukere av Sjømannskirken til Sjømannskirkens arbeid i området.

Et ansvar gitt av Den Norske Kirke.
Kirkemøtet i 1989 ga Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet oppgaven å tjene nordmenn som oppholder seg utenlands over kortere eller lengre tid. Vi ønsker at menigheten ser på Sjømannskirken som sitt eget arbeid, som menighetens forlengede arm i utlandet. Vi håper det kan bli nære bånd mellom kirkene hjemme og kirkene ute, og at vi kan bli til gjensidig inspirasjon.


En organisasjon av frivillige
Sjømannskirken er en frivillig organisasjon, og bare ca. 1/3 av inntektene er dekket av statsbudsjettet. Vi trenger å styrke vårt engasjement i Norge, og gjennom vervet som SKA vil du kunne bidra til at Sjømannskirkens arbeid blir kjent og anerkjent i norske menigheter. Vi ønsker at SKA er med å bestemme hvilke menigheter og foreninger man vil holde kontakten med, og at vi med dette sørger for at vervet oppleves som en overkommelig oppgave.

Vi tilbyr
• gratis medlemskap i Sjømannskirken i kontraktsperioden
• årlig samling og jevnlig oppfølging fra Sjømannskirkens relasjonsteam
• rabatt på medlemstur med Sjømannskirken
• dekning av utgifter i forbindelse med vervet


Noe for meg?
Vi håper de nære båndene mellom menighetene og Sjømannskirken inspirerer deg, og at nettopp du kunne tenke deg å bli sjømannskirkeambassadør i ditt nærområde!

Ta kontakt med Sjømannskirkens relasjonsteam:
E-post: norgesarbeidet@sjomannskirken.no

Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen

Sentralbord: 55 55 22 55

Del