Sjømannskirken i din menighet

Hva kan Sjømannskirken bidra med i din menighet?
Hva kan din menighet bidra med for Sjømannskirken?

<
>

Sjømannskirken kan beskrives som menighetenes "forlengede arm" i utlandet. Derfor er Sjømannskirken nært knyttet til menigheter i hele Norge. 

Hva sjømannskirken kan bidra med i din menighet:

Nettkonfirmantprogram med ti leksjoner som et supplement til undervisningen. Se nettkonfirmant.no.

Sjømannskirkekonfirmantsom en valgmulighet ved siden av menighetens egne interessegrupper, inkludert fem dagers storby-leir i en sjømannskirke.

Gudstjenestesamarbeid med bidrag i gudstjenesten eller ved kirkekaffen

- med preken, aktuell informasjon og musikkinnslag.

Inspirasjonsbesøk

- i formiddagstreff, temakvelder, menighetsfester og lignende med foredrag/ fortellinger om og fra Sjømannskirkens arbeid 

- i stab eller prestefellesskap.

Nyhetsstoff til menighetsbladet.

Bistand i beredskapsplanlegging.

Nettkirken.no – legg gjerne en link til denne på menighetens hjemmeside.

Hva din menighet bidra med for Sjømannskirken:

Forbønn for arbeidet vårt

Takkoffer årlig

Informasjonsmateriell tilgjengelig

Invitere til sjømannskirkefellesskap

Ta kontakt for å knytte din menighet tettere Sjømannskirken.

Del