Sjømannskirken og menighetene

Hva kan Sjømannskirken bidra med i din menighet?
Hva kan din menighet bidra med for Sjømannskirken?

Nettkonfirmantprogram med ti leksjoner som et supplement til undervisningen. Se nettkonfirmant.no.

Sjømannskirkekonfirmantsom en valgmulighet ved siden av menighetens egne interessegrupper, inkludert fem dagers storby-leir i en sjømannskirke.

Gudstjenestesamarbeid med bidrag i gudstjenesten eller ved kirkekaffen

- med preken, aktuell informasjon og musikkinnslag.

Inspirasjonsbesøk

- i formiddagstreff, temakvelder, menighetsfester og lignende

med foredrag / kåseri / fortellinger om og fra Sjømannskirkens arbeid 

- i stab eller prestefellesskap.

• Artikler og nyhetsstoff til menighetsbladet.

• Bistand i beredskapsplanlegging.

Nettkirken.no – legg gjerne en link til denne på menighetens hjemmeside.

Hva kan din menighet bidra med for Sjømannskirken? SE HER

Del