Forslag til forbønn

Alternativ I
I dag ber vi for Sjømannskirkens arbeid verden over. Vi ber for ansatte og frivillige, at de i sin tjeneste må få bringe mot og håp til mennesker de møter. Vi ber for dem som opplever kriser og motgang at de må finne en åpen dør til kirker og mennesker som kan gi trøst og tro på en fortsatt framtid. Vi takker deg Gud for det Sjømannskirken har fått bety og betyr for mange, både ute og hjemme, og vi ber om at din velsignelse over hverdag og fest. Gi mennesker mot til tro, håp og engasjement. Gud vi ber.

Alternativ II
Himmelske Far, vi takker deg for den verdensvide kirke som vi også får være en del av. Vi takker for Sjømannskirken som har vært bærer av evangeliet i 150 år. Og nå ber vi om at du fortsatt må velsigne arbeidet som drives blant nordmenn over hele verden og i vårt eget land. 
La mennesker kjenne seg sett og møtt i sin egen livssituasjon, og gi mot til å håpe og til å tro evangeliet. Velsign ansatte og frivillige i deres tjeneste, og lå håpet og gleden være det som bærer gjennom alt arbeid som Sjømannskirken driver.
Gud vi ber.

Alternativ III

Herre, vi takker deg for Sjømannskirken, som gjennom årene har vært til stor velsignelse for mange. Og vi ber om at ansatte og frivillige fortsatt må se og møte mennesker i deres livssituasjon på en slik måte at de får oppmuntring og glede i det livet som er deres.
La lyset fra evangeliet være den bærende kraft i alt arbeid som Sjømannskirken driver, slik at mange kan få mot til tro, håp og engasjement.
Gud vi ber.
Del