Forslag til salmer

- og noen sjømannskirkesanger

Salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013 (N13) 
618: Vi er et folk på vandring
896: Kvar gong Jesu navn eg nemner (Jakob Sande: Åndeleg Sjømannssong)
893: Jeg er en seiler på livets hav
452: Du som styrer straum og vind 
461: Tårnhøye bølger slår
454: Herre gjør det stille
99: Jesus från Nasaret går här fram
433: Da Herren kom til denne jord
434: Det er navnet ditt jeg roper
899: Jeg tror på jordens forvandling
432: Vi syng med takk og glede
328: Min hyrding er
324: Ikke en spurv til jorden
895: Ja, engang mine øyne
933: Vis meg Herre din vei
969: Herren er min styrke og min lovsang
820: Den dag du ga oss er til ende

Sjømannskirkesalmer 
- En prektig dag nå rekkes frem
(Tekst og melodi Trond Gilberg, skrevet til Sjømannskirkens 150-årsjubileum 2014) 

- Mellom tid og evighet går et gyllent spor.  
(Eyvind Skeies «316 Salmer og sanger» nr 216 -til Sjømannskirkens gen.fors. 2000)

- Kirke reist i verdens hverdag (Melodi: Syng for Herren hele verden)
(Skrevet av Liv Nordhaug til Sjømannskirkens 125-årsjubileum)

Kirke reist i verdens hverdag – 
reist på Herrens bud og kall.
Møtested for jord og himmel, 
arbeidsrom og tempelhall.
Hjemmets lys i fremmed land, 
åpen dør i Jesu navn. 

Kirke reist i verdens hverdag 
ved den travle allfarvei.
Sted for stillhet hos Den Største 
der Guds fred kan senke seg.
Tid for rom og hellig vakt 
til fornyet himmelpakt. 

Kirke reist i verdens hverdag. 
Norges flagg på fremmed grunn. 
Hjemlandstoner som kan mildne 
savnet i en ensom stund. 
Utstrakt hånd og tjener sinn 
byr deg varmt velkommen inn.

Kirke reist i verdens hverdag 
bringer Jesu gledesbud,
taler trøst til tunge tanker, 
viser vei til nådens Gud.
Himlens fellesskap på jord 
samles her ved alterbord. 

Kirke reist i verdens hverdag, 
en gang reist ved bønn og tro
er den arv vi nå må skjøtte, 
fortsatt trofast bygge bro
ut til landsmenn fjern og nær. 
Kirkens hjem må være der.

Jubileumssalme 2014: 
En prektig dag nå rekkes frem
En prektig dag nå rekkes frem 
hit til vår jord, vårt gode hjem.
For oss en gåte uten svar,
For deg en tanke åpenbar:
At vi skal bo og ferdes her,
og love deg der hvor vi er.

Du dekker bord i fremmed land 
med brød og vin og dåpens vann. 
For meg et stort mysterium, 
fra deg små kjærtegn som i sum 
gir visshet om at du er nær, 
gir tro og håp for livet her. 

Hvor kan jeg flykte fra din Ånd? 
Hvor kan jeg slippe fra din hånd? 
Slår jeg meg ned ved havets slutt, 
så er du der i hvert minutt. 
For hvor jeg går, er du der først 
med kraft og styrke, hjelp og trøst. 

For deg en dag av en million, 
for oss en manifestasjon 
av all din herlighet og prakt 
og godhet som omslutter alt; 
fra jordens hjørner stiger nå 
vår sang til deg, vårt A og Å! 
På vide hav og høyt i luft, 
der kan jeg ane en fornuft: 
Som fuglen er i luften kjent, 
som fisken i sitt element, 
er jeg i deg og du i meg; 
så vandrer vi da samme vei. 

Ja, i den luft vi puster inn 
er det en stemme som er din: 
Til verdens ende er du med, 
og alle dager får vi se 
din storhet, Herre Gud og Far, 
vi lover deg med alt vi har! 
Del