Gudstjeneste med sjømannskirkepreg

- forslag til informasjon, forbønn og salmer

Aslaug S. Haugen

Ulike gudstjenester med preg av Sjømannskirken:

  • Gudstjeneste med takkoffer til Sjømannskirken - med informasjon og forbønn
  • «Sjømannskirkegudstjenester», for eksempel med jazz- eller annet preg
  • Gudstjeneste med markering av «Sjømannskirkens dag» 31. august (nærmeste søndag)
  • Utsendelsesgudstjenester for nye medarbeidere i Sjømannskirken

Forslag til informasjon under kunngjøringer:

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet - er en selvstendig og frivillig organisasjon med oppdrag på vegne av Den norske Kirke og Den norske Stat å være kirke for nordmenn i utlandet. Organisasjonen ble grunnlagt i Bergen i 1864, og har sitt hovedkontor der.

I løpet av et år har Sjømannskirken rundt 700.000 møter med mennesker. I takt med endringen i det norske samfunn har driften endret seg fra å være primært rettet mot sjøfolk, til i dag å henvende seg til alle nordmenn som oppholder seg utenfor Norges grenser. Sjømannskirkene utfører kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon og bisettelse. En rekke kirker tilbyr også vielser.

Virksomheten består av sjømannskirker, nettkirke, sjømannsprester offshore, sjømannsprester for studenter og ambulerende sjømannsprester. Arbeidet er forankret i Norge gjennom givertjeneste, forbønn og møtesteder. Sjømannskirken har kompetanse på kriseberedskap og relasjonsrådgivning.

Av et årlig budsjett på rundt 212 millioner kroner, dekkes en tredel gjennom statlig støtte, og resten samles inn ved frivillige gaver i Norge og ved sjømannskirkene i utlandet.

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag.Vår visjon

Sjømannskirken trenger hjelp til å fortsatt kunne være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet - med mål om å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement! Alle har mulighet til å bli medlem og på den måten være med i det store verdensvide kirkefellesskapet.

Tilhørighet - Respekt - TrygghetVåre verdier

Film:
Vi har laget en film om Sjømannskirken som er fin å bruke i gudstjenesten og som gjerne kan vises mens offeret tas opp. Her er det også informasjon om hvordan man kan vippse offergave til Sjømanskirken. Last ned filmen her.

Del