Menighetene og Sjømannskirken

Hva kan din menighet bidra med for Sjømannskirken?

Forbønn

• Årlig takkoffer

• Ha aktuelt informasjonsmateriell tilgjengelig

• Invitere til sjømannskirkefellesskap

Del