Inspirasjonssamlinger i regionene

I løpet av våren 2017 arrangeres inspirasjonssamlinger i alle regioner. Noen steder er det også årsmøte med valg av regionstyremedlemmer

Her er oversikt over årets inspirasjonssamlinger i regionene:

26. mars: Oslo & Akershus region - Langhus kirke, Ski

2. april: Agder & Telemark region - Kristiansand

2. april: Tunsberg region - Bragernes kirke, Drammen

23. april: Østfold region - Hvaler kirke, Skjærhalden

23. april: Hamar region - Søsterkirkene og Granavollen, Gran

23. april: Haugaland og Stavanger region - Utstein kloster og hotell

30. april: Nidaros region - Børsa

30. april: Møre region - Averøya

10. juni: Nord-Hålogaland region

Sør-Hålogaland - ikke avklart tid og sted

Bjørgvin region - ikke avklart tid og sted

Del