Valg i regionene 2020

Alle medlemmer har stemmerett. Bruk din stemme! Se her hvor og når vi avholder valg i regionene:

Velkommen til valg!

Alle registrerte medlemmer skal ha fått medlemsbrev med informasjon om regionårsmøtene som skjer utover våren. Vi håper dere har fått det, men for sikkerhets skyld gjentar vi den her. Har dere saker dere ønsker skal drøftes på årsmøtet, er det flott om dere gir beskjed om det så raskt som mulig til regionstyrets leder. Mer informasjon om årsmøtet kommer ca en måned før det skal være.

På årsmøtet skal det blant annet velges medlemmer til regionstyret for perioden 2020-2022, og delegater fra regionen til Sjømannskirkens generalforsamling. Generalforsamlingen holdes i Bergen 19. - 21. juni 2020.

Tid og sted for årsmøtene:

•  Sør-Hålogaland: AVLYST! Lørdag 21. mars i Narvik Sjømannskirke. Regionstyrets leder: Frode Wigum, frode.wigum@gmail.com , 976 39 102

• Oslo: AVLYST! Søndag 22. mars i Bøler kirke. Regionstyrets leder: Steinar Ørum, steinarorum@getmail.no, 468 11 009


• Bjørgvin: Lørdag 18. april i Nygård kirke i Bergen. Regionstyrets leder: Fridleif Lydersen, fridleif.lydersen@hotmail.com ,471 76 743

• Nidaros: Søndag 19. april i Stjørdal. Regionstyrets leder: Mildrid Haugdal, mildrid.haugdal@ntebb.no , 993 87 359


• Tunsberg: Søndag 19. april i Kongsberg kirke og menighetshus. Regionstyrets leder: Sissel Tindeland, roafinst@online.no , 958 69 396

• Stavanger og Haugaland: Søndag 19. april i Norheim kirke. Regionstyrets leder: Øyvind Alsaker, oa753@kirken.no , 416 80 412


• Nord-Hålogaland: Lørdag 25. april i Nordkjosbotn kirke. Regionstyrets leder: Lillian Bernes Hay, lillianb.hay@gmail.com , 930 95 433


• Borg: Søndag 26. april i Jeløy kirke, Regionstyrets leder: Kari Danielsen, kari.o.danielsen@gmail.com 459 69 830


• Hamar: Søndag 26. april i Vinger kirke, Regionstyrets leder: Jorid Sønstegaard, joridsonste@gmail.com , 992 33 141


• Møre: Søndag 26. april i Tresfjord kyrkje, Regionstyrets leder: Peder Nederlid, peder.nedrelid@gmail.com, 481 56 366

• Agder og Telemark: Søndag 26. april i Lillesand kirke og menighetslokaler. Regionstyrets leder: Jon Raustøl, jraustol@online.no , 916 18 670

NB: Årsmøtene er åpen for alle, men noen arrangementer krever påmelding ift matbestilling. Send gjerne en melding til regionstyreleder at du kommer :) 

Del