Samarbeid med ANSA

Organisasjonen for norske studenter i utlandet.

Sjømannsprestene for studenterhar et utstrakt samarbeid med ANSA, organisasjonen for norske studenter i utlandet.

Når sjømannsprestenes reiser planlegges, legges gjerne besøket til arrangementer i regi av ANSA, det kan være seg landsmøter, organisasjonskurs og sammenkomster av forskjellige slag. 

Over 60 land


ANSA ble grunnlagt i 1956 og består i dag av et kontor i Oslo og et nettverk på over 8 400 medlemmer og 500 tillitsvalgte fordelt på over 1200 studiesteder i mer enn 60 land. ANSA kan hjelpe både før, under og etter studieperioden i utlandet.

Ivaretar studentene


ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, samt å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i kraft av sin internasjonale erfaring og kompetanse.

Del