NY DIGITAL LØSNING: Gary Kramer arbeider med å fornye Sjømannskirkens plattform for digital konfirmantundervisning. FOTO: Morten Sæle

NettkonfirmantDigital oppgradering

Sjømannskirkens digitale konfirmantundervisning blir frisket opp fra innerst til ytterst.

Nettkonfirmant er Sjømannskirkens digitale konfirmantundervisning. Siden 2011 har løsningen vært et alternativ for ungdommer som ikke kan følge ordinært konfirmasjonsløp.

Både norske ungdommer bosatt i utlandet, og ungdommer i Norge deltar i undervisningen. Nå skal den digitale plattformen fornyes.

Klar i august 2022

– Ti år er lenge i den digitale verden. Det er på høy tid å fornye, sier Espen Ingebrigtsen.

Han er operativ leder i Sjømannskirken, og var med å utvikle konseptet sammen med eksterne aktører tilbake i 2011. Den nye digitale løsningen skal etter planen være ferdig i august 2022, klar for neste konfirmantkull.

– Alt fra a til å skal fornyes. Både koding, utforming og innhold blir nytt, forteller Gary Kramer, som er prosjektleder for arbeidet.

Det skal blant annet samles inn nytt innhold både i form av tekst, video og digitale verktøy, som skal innlemmes i den nye løsningen. Under koronapandemien har enda flere norske menigheter tatt i bruk det digitale alternativet til Sjømannskirken.

– Det har vært en gudegave for menighetene her hjemme som ikke kunne møtes for vanlig undervisning, sier Kramer.

Historien bak

Det startet i 1999. Daværende ambulerende sjømannsprest i Afrika, Terje Bjerkholt, laget et elektronisk opplegg for sine konfirmanter. På grunn av store avstander rakk han ikke rundt til alle ungdommene, og kunne derfor ikke ha vanlig undervisning.

Etter hvert så man at det var behov for denne type konfirmantopplegg flere steder, da flere konfirmanter rundt i verden ønsket å henge seg på. Dermed ble ideen videreutviklet til dagens løsning som sto ferdig i 2011.

– Jo mer vi fikk publisert, jo større viste det seg at behovet var. Det har vært et veldig godt supplement for våre folk ute. Vi har alltid et mål om å møte konfirmantene våre, men det fysiske må ofte begrenses på grunn av enorme avstander, sier Espen Ingebrigtsen.

I senere tid har Den norske kirke hengt seg på. De har blitt den største brukeren av nettkonfirmant, mange ganger større enn Sjømannskirken.

Ved årsskiftet 2021/2022 var det 874 konfirmanter som fulgte nettundervisningen. Blant disse var det ungdommer fra 47 menigheter i Norge, og 99 Sjømannskirkekonfirmanter i utlandet.

Nettkonfirmant:

  • Digital konfirmantundervisning i regi av Sjømannskirken
  • Utviklet etter ide fra Sjømannsprest Terje Bjerkholt i 1999
  • Første digitale løsning sto ferdig i 2011
  • Den norske kirke er største bruker
  • Ved årsskiftet 2021/2022 var det 874 konfirmanter med på programmet
  • Ny løsning klar i august 2022

 

 

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info