Sjømannskirken er til stede for norske studenter i utlandet, og har blant annet fem egne sjømannsprester for studenter.

Sjømannskirken er blant de første skolene kontakter

63 høgskoler, universiteter og folkehøgskoler har beredskapsavtale med Sjømannskirken. Det kommer godt med nå.

- Det er veldig betryggende og viktig at Sjømannskirken er til stede ute i verden, så studentene har flere ben å stå på hvis noe uforutsett skjer, sier seniorrådgiver Hege Jordheim ved Handelshøyskolen BI.

BI er blant dem som har beredskapsavtale med Sjømannskirken. Med studenter på utveksling over hele verden er det til stor nytte for handelshøyskolen.

- For oss er det veldig viktig med tanke på at studentene våre kan trenge hjelp på det personlige plan. Det kan for eksempel være at de havner på sykehus, og da er det betryggende å ha Sjømannskirken der, sier Jordheim.

Hun forteller at Sjømannskirken er blant de første de tar kontakt med dersom det skjer noe i utlandet eller en av studentene deres har problemer.

- De mobiliserer raskt, og vi kan sette studenter i kontakt med dem, forteller Jordheim.

222 beredskapsavtaler

Til sammen har 222 bedrifter, organisasjoner og utdanningsinstitusjoneren såkalt beredskapsavtale med Sjømannskirken. Blant dem er store bedrifter som Equinor og Telenor, men også 63 høgskoler, universiteter og folkehøgskoler.

Sjømannskirken har kompetanse på oppfølging av mennesker når ulykker og kriser rammer i utlandet, og gjennom en beredskapsavtale kan Sjømannskirken bistå med nettopp dette. Bedriftene kan få kriseomsorg og hjelp til bearbeiding av hendelsen overfor enkeltpersoner, kolleger og pårørende, samt psykososial oppfølging av kriseledelsen.

- Vi kan for eksempel bistå studenter med praktiske ting, og ikke minst det psykososiale, sier Line Kvalvaag i Sjømannskirken.

Kristin Oddstøl, seniorrådgiver ved OsloMet. Foto: OsloMet.

Kristin Oddstøl, seniorrådgiver ved OsloMet. Foto: OsloMet.

Seniorrådgiver Kristin Oddstøl ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) forteller at beredskapsavtalen med Sjømannskirken i mange år har vært en viktig del av deres beredskapsarbeid, spesielt når det gjelder studenter på utveksling i utlandet.

- Avtalen gir både studentene og oss en ekstra trygghet. Det er fint at Sjømannskirken både kan bidra i større kriser og samtidig være en støtte for studenter som opplever små eller store personlige utfordringer.

- Vi opplever samarbeidet med Sjømannskirken som svært positivt og preget av genuin interesse for at våre studenter og ansatte skal ha det bra og føle seg ivaretatt mens de er i utlandet, sier Oddstøl.

Fikk Korona-hjelp

Spesielt aktuelt har dette blitt etter at Korona-pandemien brøt ut. For Høgskolen på Vestlandet (HVL) har samarbeidet med Sjømannskirken gjort det enklere å takle utfordringene viruset har skapt.

Mange av høgskolens studenter var på utveksling i ulike deler av verden da pandemien brøt ut. Per Terje Engedal, som er leder for samfunnssikkerhet og beredskap ved HVL, forklarer at de var raskt ute med å hente utvekslingsstudentene hjem fra utlandet.

- Jeg satt med en gjeng som var “strandet” i utlandet, og da konfererte jeg med Sjømannskirken, forteller Engedal, som legger til at de satte ham i kontakt med folk som kunne hjelpe med å få studentene hjem, sier Engedal.

Han mener kontakten med Sjømannskirken skaper en trygghet både for studentene og for HVL som utdanningsinstitusjon.

- Når noe går galt er det veldig godt å ha noen som kjenner til regionen, har et kontaktnett og som kan snakke med studentene, sier han.

Avtalen gir både studentene og oss en ekstra trygghet.Kristin Oddstøl, OsloMet
Erling Helland, rektor ved Bakketun FHS. Foto: Bakketun FHS.

Erling Helland, rektor ved Bakketun FHS. Foto: Bakketun FHS.

En støttespiller for læreren

Mange folkehøgskoler har også beredskapsavtale med Sjømannskirken. En av klassene på Bakketun Folkehøgskole fikk erfare støtten fra Sjømannskirken da de var på studietur i Australia og en av elevene havnet på sykehus.

Helsesituasjonen var alvorlig, og Korona-pandemien ga noen ytterligere utfordringer. Resten av klassen måtte reise hjem, men en av lærerne ble igjen for å være med eleven.

- Sjømannskirken var til stede i byen og hadde mulighet til å være en støtte for oss som skole, og en støtte for den læreren som ble værende igjen, slik at læreren kunne være en god støttespiller for eleven, sier rektor Erling Helland ved Bakketun Folkehøgskole.

Rektoren mener at Sjømannskirkens tilstedeværelse betyr at de kan knytte seg til noen som kan det å møte mennesker i tøffe situasjoner.

- For vår del ga det en ro til den ansatte som ble værende, slik at det var løsbart for vedkommende å være igjen alene og være godt til stede for eleven, sier Helland.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info