Steinar RishaugAsia Øst

Ambulerende sjømannsprest i Japan, Sør-Korea, Kina, Mongolia, Taiwan, Myanmar, India og Sri Lanka.

Sjømannskyrkja ynskjer å oppsøke nordmenn der dei er, også der det ikkje fins sjømannskyrkje. Den ambulerande sjømannspresten prøver å oppsøke og møte menneske der dei jobbar, bur eller oppheld seg. Steinar Rishaug har også mastergrad i familieterapi og har dei siste åra jobba spesielt med tema knytta til pendling og utestasjonering, og korleis dette verkar inn på individ, par og familiar. Han tilbyr difor gjerne også foredrag, kurs og seminar om slike tema til bedrifter, studentgrupper og norske miljø i sitt område.

REISER 2018

Ta kontakt om du ønskjer besøk:

Del