Familieveiviseren

Et tilbud til norske familier i Spania.

Sjømannskirkens Familieveiviser er et helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud rettet mot alle norske barn og ungdommer fra 0 – 20 år og deres foreldre/foresatte som oppholder seg på Costa Blanca, Costa del Sol eller Gran Canaria i kortere eller lengre tid.

Hos familieveiviseren møter du fagpersoner med bred og lang erfaring i arbeid med barn, ungdom og familier. Vi som jobber her har taushetsplikt. Tilbudet er gratis.

DU kan ta direkte kontakt med oss om du har behov for en samtalepartner om utfordringer du opplever i hverdagen. Vi tenker at enhver person er ekspert på eget liv, men at det likevel kan være nyttig å ha en samtale med en annen person noen ganger.

Familieveiviseren tilbyr:

  • Samtaler med barn og unge

  • Familie-, foreldre- og parsamtaler

  • Temakvelder/grupper for barn/ unge og for foreldre

  • Hjelp i møte med spansk og norsk hjelpeapparat

Vi har kunnskap om norsk og spansk hjelpeapparat. I saker der familier trenger bistand for å søke hjelp i det spanske hjelpeapparatet, bistår vi med kontaktetablering og følger gjennom prosessen om ønskelig.

Familieveiviseren har ukentlig tilstedeværelse på Costa Blanca nord og sør. Vi er på Costa del Sol og Gran Canaria ca en uke pr mnd, på vår Facebook-side finner du oppdatert info om når vi er hvor.

Ønsker du å komme i kontakt med Familieveiviseren, kan du ta kontakt på telefon, whatsapp, via Facebook eller e-post, eller komme innom oss på vårt kontor i Alfaz del Pi og Quesada.

Døgnbemannet vakttelefon +34 606 302 104

Kontoradresser:       
Alfaz del Pi: Avda. Carbonera 1, leilighet nr 1D, 03580 Alfaz del Pi (Alicante)

Quesada: Avda. Las Naciones 18, 2. etasje, leilighet nr.1

Torun Rundhovde Mørenskog

Daglig lederWork +34618110763 Mobile +4794871079

Grete M. Peralta

FamilieveilederMobile +34639686236

Marcelo Peralta Marinkovic

Språk- og kulturtolkWork +34606302104 Mobile +34660161433

Veslemøy Strandabø

FamilieveilederMobile +34620278711

Del