Familieveiviseren

Et tilbud til norske familier i Spania.

Familieveiviseren er et lavterskel tilbud rettet mot alle norske barn og ungdommer og deres foreldre/foresatte som oppholder seg i Spania i kortere eller lengre tid.

Formålet for Familieveiviseren er å fremme en tryggere og bedre hverdag for barn, unge og foreldre/foresatte den tiden de oppholder seg i Spania.

Familieveiviseren består av fagpersoner med bred og lang erfaring i arbeid med barn, ungdom og familier.

Tjenester er gratis og de ansatte har taushetsplikt.

Familieveiviseren tilbyr:

  • Samtaler med barn og unge
  • Familie/foreldre- og parsamtaler
  • Temakvelder/grupper for barn/ unge og for foreldre
  • Hjelp i møte med spansk og norsk hjelpeapparat

Vi har kunnskap om norsk og spansk hjelpeapparat. I saker der familier trenger bistand for å søke hjelp i det spanske hjelpeapparatet, bistår vi med å etablere kontakt og følger gjennom prosessen om ønskelig.

Familieveiviseren har kontor på Costa Blanca-kysten i Alfaz del Pi og i Quesada, og har faste dager på kontorene.

Familieveileder fra Familieveiviseren er en uke pr måned på Costa del Sol og Gran Canaria.  

Ønsker du å komme i kontakt med Familieveiviseren, kan du ta kontakt på telefon, whatsapp, via Facebook eller e-post, eller komme innom oss på vårt kontor i Alfaz del Pi og Quesada.

Kontaktinformasjon

Spansk døgnbemannet vakttelefon: +34 606302104

Facebook/messenger

e-post : trm@sjomannskirken.no

Kontoradresser:       
Alfaz del Pi: Avda. Carbonera 1, leilighet nr 1D, 03580 Alfaz del Pi (Alicante) Se kart

Quesada: Calle Sola 1, ligger i 2.etg, inngang på baksiden bak bakeriet.

Torun Rundhovde Mørenskog

Daglig lederWork +34618110763 Mobile +4794871079

Grete M. Peralta

FamilieveilederMobile +34639686236

Marcelo Peralta Marinkovic

Språk- og kulturtolkWork +34606302104 Mobile +34660161433

Irene Seglem

FamilieveilederMobile +4747615489

Del