Trenger du familiehjelp?

Barn som har det vanskelig er en sårbar gruppe. Sjømannskirken sine familieveiledere i Familieveiviseren har kompetanse som kan hjelpe.

Tilgjengelig for familier som er utenlands

Familieveiviseren er et lavterskel tilbud rettet mot alle norske barn og ungdommer og deres foreldre/foresatte som oppholder seg i Spania i kortere eller lengre tid. Tjenesten arbeider oppsøkende der norske barn, unge og familier er til stede, og samarbeider med sjømannskirkene, de norske skolene og med de spanske myndigheter.

Brobygger i møte med spansk og norsk hjelpeapparat.

Formålet for Familieveiviseren er å fremme en tryggere og bedre hverdag for barn, unge og foreldre/foresatte den tiden de oppholder seg utenlands. Tjenester er gratis og de ansatte; tre familieveiledere og en kultur- og språktolk, har taushetsplikt.


- Bor du i Spania og får utfordringer som familie, har du et problem om du ikke kan språket. Da opererer vi som en brobygger mot det spanske og det norske hjelpeapparatet som familievernet, helsestasjon, BUP, barnevernet og den type institusjoner.


- Sakene vi involveres i varierer stort, fra familiekonflikter, mobbing, selvskading, angstproblematikk, relasjonsutfordringer og så videre. De samme utfordringer som barn, unge og familier opplever i Norge, men da med et omfattende statlig tilbud rundt seg, forteller Mørenskog.

Familieveiviseren tilbyr:

  • Samtaler med barn og unge
  • Familie/foreldre- og parsamtaler
  • Temakvelder/grupper for barn/ unge og for foreldre
  • Hjelp i møte med spansk og norsk hjelpeapparat

Vi har kunnskap om norsk og spansk hjelpeapparat. I saker der familier trenger bistand for å søke hjelp i det spanske hjelpeapparatet, bistår vi med å etablere kontakt og følger gjennom prosessen om ønskelig.

Familieveiviseren har kontor på Costa Blanca-kysten i Alfaz del Pi og i Quesada, og har faste dager på kontorene.

Familieveileder fra Familieveiviseren er en uke pr måned på Costa del Sol og Gran Canaria.  

Ønsker du å komme i kontakt med Familieveiviseren, kan du ta kontakt på telefon, whatsapp, via Facebook eller e-post, eller komme innom oss på vårt kontor i Alfaz del Pi og Quesada.

Kontaktinformasjon

Tlf: 0034 606302104
Skypetelefon: 0047 55333458

Facebook-messenger

e-post : trm@sjomannskirken.no

Ved akutt krise i hjemmet i Spania ring 112 – der snakker de engelsk og spansk.
Trenger du spansk tolk i akutt fase ring 0034 606302104 (døgnbemannet vakttelefon)

Kontoradresser:       
Alfaz del Pi: Avda. Carbonera 1, leilighet nr 1D, 03580 Alfaz del Pi (Alicante) Se kart

Quesada: Calle Sola 1, ligger i 2.etg, inngang på baksiden bak bakeriet.

Torun Rundhovde Mørenskog

Daglig lederWork +34618110763 Mobile +4794871079

Grete M. Peralta

FamilieveilederMobile +34639686236

Marcelo Peralta Marinkovic

Språk- og kulturtolkMobile +34660161433

Irene Seglem

FamilieveilederWork +34620278711 Mobile +4747615489

Kontaktinformasjon

Tlf: 0034 606302104
Skypetelefon: 0047 55333458

Facebook-messenger

e-post : trm@sjomannskirken.no

Ved akutt krise i hjemmet i Spania ring 112 – der snakker de engelsk og spansk.
Trenger du spansk tolk i akutt fase ring 0034 606302104 (døgnbemannet vakttelefon)

Kontoradresser:       
Alfaz del Pi: Avda. Carbonera 1, leilighet nr 1D, 03580 Alfaz del Pi (Alicante) Se kart

Quesada: Calle Sola 1, ligger i 2.etg, inngang på baksiden bak bakeriet.

Del