Frivillig på Gran Canaria

Sjømannskirken er dugnad. I likhet med mange andre norske organisasjoner er vårt arbeid basert på og bygget opp av gode frivillige krefter. Ordskyen viser eksempler på oppgaver og under har vi en video fra sjømannskirken på Gran Canaria. Noe for deg?

Følg meg! Så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere Jesus

Jesus gav utfordringen til "mannen i gata." Til fiskere, tollere og håndverkere. På Sjømannskirken er du som lønnet eller ulønnet medarbeider invitert til å være en del av denne historien og en del av medarbeiderskapet i Guds rike. En tjenende kirke i verdens hverdag. Hvor vi øver oss på kjærligheten til vår neste og til å gi hverandre mot til tro, håp og engasjement.

Ønsker du å melde deg som frivillig bruker du skjema øverst eller knappen rett under. Dette skjema sendes til frivilligkoordinator, som innkaller til en første prat.

Hva ønsker du å jobbe med?

Jeg / vi kan bidra med følgende:

Opphold og lengde:

Hvilen aldersgruppe av mennesker ønsker du å bidra samens med?

Disse dagene kan jeg bidra på:

Ikke alle dager passer likt med ukene, men skriv gjerne opp hvilken dager som passer best for deg.

Rønnaug - Altmuligdame

Sjømannskirken på 2 min

Er det noen krav for å være frivillig?

Jesus stilte ikke krav. Han sa; "Kom - følg meg".

Vi håper og tror at frivillig engasjement hos oss kan gi både deg og andre livsglede og trosglede. Til høyre er bilde av noen av oss - trykk på bilde for å komme til kontaktinfo

Bli kjent med historien!

Jeg utfordrer deg til å gjøre en innsats for å komme på innsiden av Sjømannskirken. Som frivillig medarbeider blir du også en representant for kirka og du kan ha bruk for lokalkunnskap; om sjømannskirken på Gran Canaria og om Sjømannskirkens arbeid generelt.

I anledning 25 årsjubileum for kirken på Gran Canaria ble det i 2013 laget et jubileumhefte. Les om arbeidet og historien på Gran Canaria ved å klikke deg videre til pdf-utgave av nevnte hefte

3 praktiske forhold

  1. Kontrakt: Både lønnede og ulønnede medarbeidere representerer Sjømannskirken
  2. Politiattest: Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming 
  3. Uniform: Vi er en del av den verdensvide kirke, som arbeider under samme paraply: Nestekjærlighet i praksis. Navneskilt og t-skjorte ønsker vi å bruke for å gjøre det enkelt å samarbeide og ta kontakt med oss.  

Respekt!

Hustavlen ble utarbeidet høsten 2019. Lignende trivselsregler finner man mange steder. Og de handler om respekt; Re-spectare; Se på nytt. Det å gi et annet menneske aktelse og anerkjennelse og ha evne til å tilgi og be om tilgivelse er både godt bibelsk forankret og et kvalitetsstempel på mellommenneskelige relasjoner.

Din evne til å gi avkall på ditt eget vil gi en annen mulighet til å tre frem. Når vi er på jobb er det vel så viktig at vi klarer å gi hverandre som medarbeidere denne respekten, som det er å ivareta enten kaffetørste eller kriserammede nordmenn i utlandet. 

Bli hørt!

Å gi rapport om gode opplevelser på jobb kan hjelpe oss som kirke og arbeidsfellesskap like mye som å rapportere om dårlige opplevelser.

Send melding til Ken Roger Småvik-Jensen

Ken Roger Småvik Jensen

Vertskap Ken Roger Småvik-Jensen

+34 689801909 krs@sjomannskirken.no
Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info