Har du lyst til å være juleutsending i Nordsjøen?

Vi søker etter gode samtalepartnere som kan formidle julens budskap på en relevant måte.

Offshorearbeidere jobber når andre har fri, også når det er jul. Da er de langt borte fra familie og venner. Sjømannskirken ønsker å være til stede for dem. Til dette trenger vi juleutsendinger. I tillegg til prester, diakoner, kateketer og andre kirkelig ansatte, kan både studenter, pensjonister og andre søke. 

Vi søker engasjerte mennesker med hjerte for Sjømannskirken!

Ønsker du å være juleutsending offshore? Send e-post til offshorejul@sjomannskirken.nomed søknad og referanse.
Har du spørsmål? Ta kontakt med Berit Bjørnerud på mobil: 976 74 660

Livet på plattform

Offshore er en industriarbeidsplass. Arbeidet om bord går sin gang dag og natt. Som juleutsending blir du invitert inn i deres miljø for å bidra til en god julefeiring om bord. Juleutsendingen må kunne holde en enkel julegudstjeneste, ha mot til å ta kontakt og visdom til å trekke seg tilbake når det trengs. Dette er ikke en ni-til-fire-jobb, men det handler om trygt og varmt nærvær.

Datoer for 2019

Juleutsendingene må være forberedt på å reise ut i tidsrommet 23.-26. desember. 

Arbeidsoppgaver

 • Være forberedt på å holde en enkel julegudstjeneste, lede julesanger og lese juleevangeliet.
 • Være til stede i miljøet og ta seg tid til samtaler med de ansatte.
 • Delta på julearrangementene slik ledelsen legger opp til.

Kvalifikasjoner

 • God helse og gyldig offshore helseattest (må ordnes før utreise til plattform, gi beskjed om du allerede har en slik attest). Du bør være sjøsterk.

 • Ha erfaring fra kirkelig sammenheng eller kristent arbeid.

 • Identifisere seg med Sjømannskirkens tro og verdier.

 • Spiller du et instrument er det et pluss!

Personlige egenskaper

 • Være trygg, utadvendt, sosial, selvstendig og interessert i mennesker.

 • Være vant til eller tørre å snakke til større forsamlinger.

 • Ha en ydmyk tilnærming til det å være gjest på andre sin arbeidsplass.

Vi tilbyr

 • Vi dekker reisen ut til plattformen, utgifter til helseattest og en reiseforsikring for perioden på plattform.

 • Vi gir et honorar på 4000 kroner der diett er inkludert.

 • Du får innblikk i et spennende og unikt arbeidsmiljø.

 • Gleden av å representere Sjømannskirken offshore!

Kan dette være noe for deg? Har du spørsmål? Vil du melde deg til tjeneste?

Ta kontakt på epost offshorejul@sjomannskirken.no
Eller med sjømannsprest Berit Bjørnerud på mobil: 976 74 660Del