Myldrefredag

3{ "recurrence": "3", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2020-01-31 17:00", "endDate": "2020-01-31 20:00", "days": [  "5" ], "exceptDates": [  "2020-02-07",  "2020-05-01" ], "recurUntil": "2020-05-08"}
daily /weeklyfredager, hver uke1kl 17:00 - 20:00Unntak:01.05.

Sted: I kirken

Sjømannskirken vil være et sted hvor alle barn og unge kan føle seg inkludert og ivaretatt og få bruke sine talenter. Myldrefredag er ukens høydepunkt, hvor det myldrer av folk og liv. Vi spiser taco, har barnesang for de minste og noen hyggelige aktiviteter felles for voksne og barn.

Slikk ser en myldrefredag ut: 

kl. 17.00  Salg av taco til hele familien(salget slutter 18.30)

kl. 18.30  småbarnssang i kirkerommet

kl. 18.30  aktiviteter inne i Gildesalen ved bordene og ute

kl. 19.45  samlingsstund i kirken

kl. 20.00  SLUTT

Vi ønsker store og små hjertelig velkommen til Myldrefredag på Sjømannskirken!

Del