Kirkerådet

ÅRSMØTE 

Kirkerådet arrangerer årsmøte onsdag 28. februar på Sjømannskirken. 

Vi starter kl. 18:30 med kveldsbønn i kirkerommet. Deretter blir det årsmøte med servering av en gryterett og kaffe i leseværelset. 

På årsmøtet skal vi behandle: 

 • Sjømannskirkens årsrapport 2023, innslag fra de ulike virksomhetsområdene 
 • Sjømannskirkens økonomirapport 2023 
 • Kirkerådets årsberetning 2023 
 • Lokale bestemmelser for kirkerådet 
 • Valg av nytt kirkeråd 

Dokumenter til årsmøtet og valg av nytt Kirkeråd finner du nederst på denne siden. 

 

VALG AV NYTT KIRKERÅD 

Kirkerådet på Gran Canaria består av sju medlemmer. På årsmøtet onsdag 28. februar skal vi velge tre rådsmedlemmer og tre varamedlemmer. Daglig leder og sjømannspresten er medlemmer. Det norske konsulatet og Den norske skole har hver sin representant i rådet. 

Listen over de som er foreslått som kandidater til valget: 

 

Etter grunnreglene for Sjømannskirken er kirkerådet et rådgivende organ for daglig leder ved kirken. Kirkerådet utgjør dermed sammen med daglig leder den lokale ledelsen av Sjømannskirken. 


HAR DU STEMMERETT PÅ ÅRSMØTET? 

Sjømannskirkens generalforsamling sist sommer vedtok nye grunnregler for kirken. Der er det bl.a. fastsatt at man må være medlem av Sjømannskirken for å ha stemmerett på kirkerådets årsmøter. 

Hvis du ikke er medlem av Sjømannskirken, har du altså ikke stemmerett på årsmøtet. Men det kan du ordne i Sjømannskirken. Du kan besøke kassa på leseværelset og melde deg inn ved å oppgi navn, fødselsdato, telefon, og e-postadresse. Års-kontingenten er 15 €, og beløpet går i sin helhet til Sjømannskirken på Gran Canaria. 

Hvis du ikke skulle rekke å melde deg inn før årsmøtet, blir det en kort pause på møtet hvor du kan melde deg inn. 


KIRKERÅDET

Kirkerådet er et rådgivende organ for daglig leder og/eller sjømannsprest ved den lokale sjømannskirken. Det sittende kirkerådet ble valgt 17. februar 2022. Kirkerådet for perioden 2022-2024

Leder: Daniel Holt

Nestleder: Hilde Guttormsen            

Fast medlem og sekretær: Martin Rukke

1. varamedlem: Elin Gåsland

2. varamedlem: Kari Rognstad

Daglig leder: Øivind Gundersen

Ansattes representant: Ingunn Dalan Vik

Representant fra konsulatet: Lis-Ann Sylling

Representant fra Den norske skolen: Mirjam Wåge Jensen

Om Kirkerådet står det i Sjømannskirkens lover:

10.1 "På steder hvor Sjømannskirken har vedtatt å drive fast virksomhet, skal arbeidet ledes av en ansatt daglig leder og av et lokalt kirkeråd"

10.3 "Kirkerådet er et rådgivende organ for daglig leder og/eller sjømannsprest ved den lokale sjømannskirken"

10.3.2 "Kirkerådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å realisere Sjømannskirkens formål ved den lokale Sjømannskirken."

Dokumenter til årsmøtet og valg av nytt Kirkeråd finner du nedenfor: 


 • 21.02.2024 Årsrapport 2023 Gran Canaria Last ned | Vis
 • 21.02.2024 Årsberetning For 2023 Kirkerådet Sjømannskirken På Gran Canaria (1) Last ned | Vis
 • 23.02.2024 Forslag Årsmøtet 2024 Lokale Bestemmelser Kirkeråd (1) Last ned | Vis
 • 27.02.2024 Økonomirapport Til Årsmøtet 2024 Sammendrag Last ned | Vis

Tidligere dokumenter: 

 • 01.02.2024 Referat Kirkerådet 01.02 23 Last ned | Vis
 • 01.02.2024 Referat Kirkerådet 07.12 2023 Last ned | Vis
 • 01.02.2024 Referat Kirkerådet 23.03 23 Last ned | Vis
 • 06.03.2023 Årsrapport For Sjømannskirken På Gran Canaria 2022 Last ned | Vis
 • 01.02.2024 Referat Kirkerådet 25.10 2023 Last ned | Vis
Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info