Kirkerådet

Her vil du finne referat fra kirkerådsmøtene

Kirkerådet er et rådgivende organ for daglig leder ved den lokale sjømannskirke. Det nye kirkerådet ble valgt 17. februar 2022. Kirkerådet for perioden 2022-2024
Leder: Daniel Holt

Nestleder: Hilde Guttormsen            

Fast medlem og sekretær: Martin Rukke

1. varamedlem: Elin Gåsland

2. varamedlem: Kari Rognstad

Daglig leder: Erik Faye Lindvig

Ansattes representant: Ingunn Dalan Vik

Representant fra konsulatet: Lis-Ann Sylling

Representant fra Den norske skolen: Mirjam Wåge Jensen

Om Kirkerådet står det i Sjømannskirkens lover:

§ 9.0 DET LOKALE KIRKERÅD
§ 9.1 Kirkerådet - et rådgivende organ
Kirkerådet er et rådgivende organ for daglig leder ved den lokale sjømannskirke.
§ 9.2 Valg av kirkeråd
Kirkerådet velges av et årlig møte ved den lokale sjømannskirke.
Etter beslutning i hovedstyret, kan kirkerådet unntaksvis utnevnes av daglig leder.
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet
Oppdatert etter vedtak på generalforsamling 2012

Referat fra kirkerådet:

17. januar 2020

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info