Konfirmant

Vi har konfirmant-tilbud i sjømannskirkene, i Norge og gjennom nettundervisning. Vil du være med?

Konfirmasjon i en sjømannskirke

Sjømannskirken har 29 kirker spredt over hele verden og de fleste tilbyr konfirmasjon. Du må ta direkte kontakt med din aktuelle kirke eller stasjon angående konfirmasjon. I tillegg kan våre ambulerende prester konfirmere deg som nettkonfirmant. 

Konfirmant i Norge med Sjømannskirken som tema

Bor du i Norge, men har lyst å bli kjent med Sjømannskirken? Det får du sjansen til gjennom vårt tilbud til konfirmanter. Sjømannskirken tilbyr et kurs som kommer i tillegg til den ordinære konfirmantundervisningen i menigheten.

Kurset inneholder blant annet en presentasjonsgudstjeneste, deltakelse på basar, skipsbesøk eller annet arbeid i Sjømannskirken og gudstjenesteverksted i lokal kirke i forbindelse med Sjømannskirkens gudstjeneste.

Kurset blir avsluttet med leir i London, i 4-5 dager. Her bor vi i Sjømannskirken i London, og får virkelig oppleve hvordan sjømannskirken arbeider, og hva den betyr for nordmenn i utlandet.

Konfirmantleiren inneholder også omvisning i Westminister Abbey, musikalen Les Miserables, byvandring og mye mer.

Mer info om kurset finner du her.

Nettkonfirmant


Nettkonfirmant er utviklet av Sjømannskirken for konfirmanter i utlandet og for menigheter i Norge. Konfirmanter som bor i utlandet og menigheter i Norge kan registrere seg her. Konfirmanter som bor i Norge som har behov for nettundervisning må forhøre seg med sin lokale menighet. 

Del