Spørsmål og svar

Arbeidstid. Ferie. Visum. Trygd. Få svar på det du lurer på om å jobbe i Sjømannskirken.

Hvordan er arbeidstiden?
En arbeidsuke er i gjennomsnitt på 38 timer fordelt på fem arbeidsdager. Det kan variere litt om begge fridagene tas ut hver uke eller om den ansatte sparer opp noen og tar litt lenger fri. Ved noen kirker er det høysesong fra oktober-påske da det jobbes mer en 38 timer, og så tas det ut i roligere perioder.

Hvordan er det med ferie?
De som jobber ute har fem uker ferie i året og en ukes avspasering for arbeid på såkalte "røde" dager (jul, påske etc.). Det meste tas ut om sommeren. Noe ferie kan også tas ut i løpet av året. Sjømannskirken betaler hver sommer reisen for den ansatte og medreisende familie fra stasjoneringssted til definert ferieadresse i Norge etter nærmere regler. Vi har også et Norgeskurs annenhver sommeren der flest mulig av de ansatte i ute- og hjemmearbeidet deltar.

Har dere bindingstid på stillingene?
De fleste stillingene i Sjømannskirken er faste. Vi opererer med en bindingstid på tre år. Brytes bindingstiden vil vi kreve tilbake deler av flytte- og reisekostnadene. Oppsigelsestiden i utearbeidet er p.t. fire måneder. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lenger enn dette, gjerne på flere ulike stasjoner.

Hva hvis vi ikke vil binde oss for tre år?
Vi trenger også folk i sommertjeneste og har korte vikariater i Spania og på Kypros for de som ønsker vintertjeneste. Dette er ulønnete stillinger med kostgodtgjørelse.

Hvordan bor man?
Vi stiller møblert tjenestebolig til rådighet, og tar et husleietrekk på 15 % av nettolønn i måneden, dette er inkludert strøm og TV/internett. Det er altså en ganske regningsløs tilværelse som utestasjonert. Flere steder er boligene på selve kirken, mens andre steder leier eller eier vi leiligheter utenfor kirkebygget. Mange ansatte bor og jobber tett på hverandre, og det kan være en slitasjefaktor over tid.

Hvordan er lønnen?
Vi har et eget lønnssystem med en form for nettolønn, der skatt betales direkte til bostedslandet. Lønnen betales månedlig til norsk konto (den 20. i hver måned utenom juni og desember, da utbetalingsdato er den 10.). Mange av våre ansatte opplever at de har en grei økonomi som utestasjonert, men den økonomiske situasjonen avhenger av størrelsen på medreisende familie, valutakurser og eventuelle økonomiske forhold i Norge (lån, gjeld, utleie av bolig etc.). Selv om vi delvis kompenserer endringer i valutakursene, vil kursendringer kunne føre til at kjøpekraften i bostedslandet vil kunne variere over tid.

Kan ektefelle som er med også jobbe på sjømannskirken?
På de fleste stasjoner vil medreisende ektefelle/ samboer få tilbud om en delstilling i 50 prosent. Oppgavene vil variere med behovet på kirken og kompetansen og interessene til ektefellen/ samboeren. Å jobbe sammen med egen eller andres ektefelle i stab kan i mange tilfeller være svært givende, men kan også oppleves som en slitasje, både for seg selv og for ekteskapet. Det er derfor viktig å tenke gjennom før man reiser ut som ektepar om forholdet har en slitestyrke som vil holde gjennom de utfordringer man kan støte på i en utstasjonering.

Hva med kostnader til skole og barnehage?
Sjømannskirken dekker som en regel alle skolepengene og 50 prosent av barnehageutgiftene (egenandel er NOK 2.550 per måned for barn nr. 1, NOK 1.835 per måned for barn nr. 2 og NOK 1.225 per måned for de resterende barna). Utgangspunktet er offentlige skoler/barnehage, men private skoler brukes i noen få tilfeller. Steder der barnehageplass er vanskelig å få, kan vi gjøre bruk av såkalt maid.

Hvordan er erfaringene med å ta med barn som utestasjonert?
I all hovedsak vil de fleste oppleve tiden ute som positiv og lærerik, men det er selvfølgelig avhengig av hvordan barnet er og takler nye situasjoner. Dette er viktig å tenke gjennom før man søker. Erfaringen er at mindre barn som regel opplever flytting til utlandet som uproblematisk, mens tenåringer kan ha større utfordringer med å finne seg til rette. Vi anbefaler generelt sett ikke å reise ut til førstegangs utstasjonering med tenåringer. Noen steder er også boligene av en slik størrelse at de ikke er egnet for mange barn eller større barn. Noen steder er de lokale forholdene slik at det heller ikke anbefalt å reise ut med barn. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere vurderer å reise ut med barn eller tenåringer, og har spørsmål til dette.

Hva med visum og arbeidstillatelse?
Innenfor EØS-området er det generelt sett visumfritt og uproblematisk med oppholds- og arbeidstillatelse for norske statsborgere. I land som USA, Dubai, Thailand, Australia, Singapore og Tyrkia kreves det arbeidsvisum i forkant. Dette kan være en ganske tidkrevende prosess, spesielt i USA, der det settes strenge krav både til den ansatte og eventuelt medreisende ektefelle/ samboer som skal ha stilling i Sjømannskirken. I flere land settes det også krav til vandelen.

Har dere andre goder for de ansatte?
Vi har en god offentlig tjenestepensjon i Statens pensjonskasse, og gode forsikringsordninger, inkludert en gunstig reise- og innboforsikring i Europeiske Reiseforsikring. Vi dekker også flyttekostnader ut og hjem etter gitte volumbegrensninger. 

Har dere opplegg for etter- og videreutdanning?
Alle ansatte kan få tilbud om Arbeidsveiledning (ABV). Flere av medarbeiderne våre holder også på med etter- og videreutdanning.

Hva med trygd og helse?
Vi søker om å opprettholde trygdemedlemskap for dem som allerede er medlem av norsk folketrygd, og får dette innvilget i hvert fall i de fem første årene som utstasjonert. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap i norsk folketrygd ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt). Ellers følger vi gjeldende regler for refusjon av kostnader. Innen EØS-området må den ansatte betale de egenandeler for helsetjenester som gjelder i bostedslandet.

Kan jeg ha studentpraksis i Sjømannskirken?
Ja, Sjømannskirken har en samarbeidsavtale med noen diakonale utdanningsinstitusjoner om praksisplasser. Les mer om studentpraksis her. 

Flere spørsmål? Ta kontakt!

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info