Samarbeid med UD

Hjelper nordmenn i utlandet sammen.

Det nære samarbeidet mellom Utenriksdeparementet (UD) og Sjømannskirken gjennom mange år, har gjort partene i bedre stand til å løse krevende oppgaver til beste for nordmenn som trenger støtte og hjelp under sitt utenlandsopphold.

Mange henvendelser
Ifølge UDs egne statistikker håndterer utenrikstjenesten over 80 000 konsulære saker årlig. I tillegg mottar det operative senteret i Oslo rundt 100 henvendelser på telefon og e-post hver eneste dag.

– Sakene dreier seg om alt fra reiseforsikring, nødpass og sykdom til arrestasjon, barnebortføring, ran, voldtekt, dødsfall og omsorgssvikt, forklarer Bård Thorheim, leder for UDs operative senter.

Tett samarbeid
UD har lenge hatt et tett samarbeid med Sjømannskirken, både sentralt fra hovedkontoret i Bergen – og ikke minst ute i felten.

– Sjømannskirken har en type erfaring, kompetanse og kontaktflate som er til uvurderlig hjelp for oss og våre utenriksstasjoner i håndtering av henvendelser med vanskelige menneskelige aspekter, for eksempel i akutte barnevernssaker og ved psykisk sykdom, sier Thorheim.

– UD og Sjømannskirken har ulike roller, men vi utfyller og til dels overlapper hverandre på en god måte til beste for nordmenn som trenger støtte og hjelp under sitt utenlandsopphold.

Her kan du laste ned og lese samarbeidsavtalen som PDF.

Hjelp døgnet rundt

Både Sjømannskirken og UD har døgnåpen beredskapshjelp for nordmenn som er i nødsituasjoner utenlands.

Sjømannskirken


UD


Medarbeiderne på senteret har blant annet gjennomgått kurs i pårørendekontakt fra Sjømannskirken.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info