Strategiplan 2021-2026Sjømannskirkens strategi

Med verdiene inkluderende, oppsøkende og nyskapende har Sjømannskirken en visjon om å være kirke i verdens hverdag.

NZ61088 Kopi

Inkluderende

ND8 8407 Kopi

Oppsøkende

NZ62434 Kopi

Nyskapende

Strategisk rammeverk

Vårt formål

Sjømannskirkens formål er å fremme Guds rike ved å være kirke i verdens hverdag. Sjømannskirken skal

 • forkynne Guds ord
 • praktisere kristen nestekjærlighet  
 • forvalte sakramentene
 • gi trosopplæring

Vår visjon

«Kirke i verdens hverdag»

Vårt oppdrag

Sjømannskirken er en inkluderende, oppsøkende og nyskapende kirke som er til stede for nordmenn der de er. Vi ønsker å ivareta hele mennesket ved å være del av den verdensvide kirke som forkynner evangeliet i ord og handling og tar del i menneskers liv og hverdag. Vi skal:

 • oppsøke mennesker og være opptatt av deres hverdag
 • gi støtte til mennesker i sårbare og vanskelige situasjoner
 • være et kirkelig, sosialt og kulturelt møtested
 • gi tilbud om gudstjenestefellesskap, trosopplæring og kirkelige handlinger 
 • være i beredskap for mennesker i krise og nød

Våre målgrupper

Sjømannskirken er til for alle nordmenn som oppholder seg i utlandet, på havet, eller som arbeider på norsk kontinentalsokkel i kortere eller lengre tid. Arbeidet kan også inkludere øvrige nordiske statsborgere og utenlandske sjøfolk på norske skip. Når vi i beredskapsarbeidet møter mennesker av andre nasjonaliteter, bistår vi også dem.

Vår virksomhet

Sjømannskirkens virksomhet består av:

 1. kirkelige, sosiale og kulturelle møteplasser for nordmenn i utlandet
 2. oppsøkende virksomhet og besøkstjeneste
 3. beredskapsarbeid i samarbeid med utenrikstjenesten og næringslivet
 4. innsamlings-, informasjons- og frivillighetsarbeid

Bærekraft

Sjømannskirken ønsker å løfte troen og håpet, og bidra til fellesskapets beste ved å være med å bygge en fremtid og være en motkraft til de krefter som river ned.

Les mer om våre bærekraftsmål her:

Bærekraftshjulet Hvit Bakgrunn RGB

Bærekraftsmål

Sjømannskirken har plukket ut flere hovedmål fra FNs bærekraftsmål som ekstra fokusområder for organisasjonen.

Personvernerklæring Sjømannskirken bruker kun nødvendige informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Mer info